Sjømannskirken i Benelux (Belgia, Nederland, og Luxemburg), Sjømannskirken

Sjømannsprest

 

Du blir en del av et godt stabsfellesskap med spennende arbeidsoppgaver for både prest og eventuelt medreisende ektefelle. Sammen med gode og dyktige kollegaer vil du være med på å bygge opp noe nytt og spennende for Sjømannskirken i Benelux (Belgia, Nederland og Luxemburg). I en ny tid, i en ny organisering, og med Sjømannskirkens oppsøkende metodikk som et viktig arbeidsverktøy. Du får jobbe midt i Europa med base i Brussel/Waterloo, med kort avstand til europeiske storbyer som Paris, London og Amsterdam. Du får et unikt innblikk i arbeidshverdagen til nordmenn som jobber ved instanser som blant annet ambassader, EU-systemet, NATO, norske organisasjoner og utdannings/forsknings-institusjoner. Et mangfoldig norsk miljø med folk i alle aldre er med på å gi stor variasjon i arbeidshverdagen.

Arbeidsoppgaver

Prestetjeneste og kirkelige handlinger.
Nettverksbygging og representasjon.
Bidra sammen med resten av staben i det praktiske og menighetsbyggende arbeidet i Waterloo/Brussel.
Reisevirksomhet til Rotterdam, Antwerpen og Luxemburg for gudstjenester, relasjonsbygging, diakonalt og menighetsbyggende arbeid.
Beredskapsarbeid.
Ekstern kommunikasjon med mål om økt kjennskap til Sjømannskirkens tilbud.

Kvalifikasjoner

Cand.theol eller tilsvarende utdanning (inkl. kirkelig utdanning (vigslet), pastorutdanning i frikirke, teolog uten praktikum).
Førerkort klasse B.
Presteerfaring eller erfaring fra tilsvarende tjeneste (inkl. pastor i frikirke, vigslet kirkelig tjeneste).
Erfaring fra oppsøkende arbeid.

Personlige egenskaper

Du trives med å reise i jobben.
Du evner å bygge nettverk på andres arenaer.
Du trives med oppsøkende arbeid.
Du trives med å ha en fleksibel arbeidsdag.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Hvis dette høres ut som deg, og en arbeidshverdag du kan trives i, er du hjertelig velkommen som søker!

Stilling for eventuell medreisende ektefelle:

Det tilbys inntil 100% stilling som diakonal medarbeider for eventuell medreisende ektefelle.
Ektefelle kan bli vurdert til oppgaver som omhandler blant annet trosopplæring, familiearbeid, vertskapsoppgaver, diakonalt arbeid, og om ønskelig, musikkoppgaver.
Samarbeid med resten av staben i det oppsøkende og menighetsbyggende arbeidet på kirken.
Vennligst legg ved CV hvis ektefelle ønsker jobb.

Diverse andre forhold:

Det vises til Sjømannskirkens formelle krav til ansettelse.
Søkere må kunne identifisere seg med Sjømannskirkens visjon og verdigrunnlag.
Hvis ikke søker eller ektefelle er medlem i Den norske kirke, vennligst opplys i søknad hvilket kirkesamfunn.
Den som tilsettes vil bli bedt om å fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest) i medhold av Politiregisterforskriften § 34-1. Gjelder også eventuell ektefelle som ønsker stilling.
Kontraktsvilkårene for utstasjonerte er betinget av medlemskap i norsk folketrygd. Ansatte som på ansettelsestidspunktet mangler medlemskap kan ansettes på særskilte vilkår (lokal kontrakt).
Sjømannskirkens stillinger i utearbeidet er faste stillinger med tre års bindingstid, og med fire måneders oppsigelse. Oppsigelse før utløp av bindingstiden vil kunne medføre at deler av flytteutgiftene må dekkes av den ansatte.

Vi tilbyr

En variert og innholdsrik stilling med rom til å utvikle og prege stillingen og teste ut nye ideer.
Spennende utfordringer på en stasjon med stort potensiale.
En spennende lokasjon med et rikt kulturliv, mye historie og stort mangfold.
Et åpent internasjonalt miljø.
Gode muligheter for å lære deg språk om ønskelig.
Lønn etter organisasjonens lønnsplaner for utstasjonerte.
God, tariffestet pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
Gode og utvidete forsikringsordninger.
Bolig vil bli anskaffet etter nærmere avtale.
Arbeidsveiledning (ABV).
Her er en beskrivelse av hvordan det er å leve og bo som sjømannskirkeansatt i Benelux. Vi har samlet en del informasjon om hvordan det er å jobbe i Sjømannskirken her. Les mer på Sjømannskirken sine nettsider for Belgia og Rotterdam.

OBS! Alle må søke elektronisk gjennom lenken «Søk på stillingen» under for å komme i betraktning. Fyll ut komplett søknad og skriv inn jobberfaring og utdanning i feltene i søknadsskjemaet. Vi godtar ikke søknader per epost eller post.

 

Søknadsfrist: 09.05.2021

 

Arbeidsgiver: Sjømannskirken
Stillingstittel: Sjømannsprest
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4376246728
Brussel, Belgia

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon

Espen Ingebrigtsen, Regionleder
902 94 934
[email protected]

Svanhild Byrknes, HR-konsulent
55 55 22 31
[email protected]

 

Sjømannskirkens virksomhet i Belgia, Nederland og Luxemburg ble slått sammen i 2020. Sammenslåingen er et prøveprosjekt der intensjonen er å gjøre virksomheten permanent etter generalforsamlingen sommeren 2021.

Belgia er et lite, men sentralt land midt i Europa. Sjømannskirken er til stede både i hovedstaden Brussel, forstadsbyen Waterloo og i havnebyen Antwerpen. Belgia ligger midt i hjertet av Europa, og det er korte avstander til verdensbyene London, Amsterdam og Paris.

Sjømannskirken i Rotterdam er en eldre trebygning fra 1914 som er godt vedlikeholdt. Kirken er Riksmonument i Nederland og har en sterk posisjon i bybildet.
Målgruppen i Nederland er fastboende nordmenn og norske studenter. Rotterdam er Europas største havn, og nordmenn om bord på norske båter er fortsatt en viktig målgruppe. Disse betjenes av Sjømannskirkens reisetjeneste for sjøfolk i Europa. I tillegg betjener kirkens ansatte også den norske kolonien i Luxembourg.

Staben består i dag av fire ansatte; Daglig leder/vertskap og diakonal medarbeider i 100 %, lokal norsk seniorprest i 20%, og lokal regnskapsfører i 30%.

 

 

Del stillingen

Selskap

Sjømannskirken

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

Ingen lokasjon registrert

Søknadsfrist

Mai 9, 2021