Skogbruksrådgiver (2.gangs utlysing)

 

Teknisk og næring, Nord-Aurdal kommune

Ved virksomhet teknisk og næring, avdeling areal og næring har vi ledig 100 % fast stilling som skogbruksrådgiver. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Nord-Aurdal kommune er en utpreget landbrukskommune med 294 201 dekar produktiv skog og 32 753 dekar dyrket mark. Kommunens areal består av 54 prosent skog. Avvirkningen i 2020 var på 52015 kubikk.

Arbeidsoppgaver

 • Lovforvaltning knyttet til skogbruk og vilt.
 • Tilskuddsforvaltning, forvaltning av skogfond og annen forvaltning etter landbrukets særlover.
 • Intern og ekstern rådgivning og veiledning knyttet til fagfeltet.
 • Samarbeid med lag og organisasjoner innenfor landbruket.
 • Andre oppgaver relatert til fagområdet.
 • Det vil også være mulighet for annen saksbehandling/rådgivning innenfor virksomhetens ansvarsområde.

Kvalifikasjoner

 • Skogbruksfaglig utdanning fra universitet eller høgskole, minimum 3-årig bachelor. Annen relevant utdanning, bachelorgrad eller høyere, kan vurderes.
 • God faglig kunnskap innen skogbruk og kjennskap til anvendelsen av relevant regelverk (skogbrukslova, naturmangfoldloven, viltloven og forvaltningsloven).
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk (C2-nivå).
 • Gode digitale ferdigheter og effektivitet i bruk av IKT-verktøy.
 • Ønskelig med praktisk erfaring eller kjennskap til skogsdrift i Norge.
 • Erfaring fra offentlig skogforvaltning og saksbehandling er ønskelig, men ikke et krav.
 • Førerkort kl. B.
 • Høyere utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT og godkjenningen må dokumenteres.

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert.
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner er en forutsetning.
 • Vi vektlegger gode faglige kvaliteter, ansvarsfølelse, beslutningsdyktighet og en serviceinnstilt holdning.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med trivelige og omgjengelige kollegaer.
 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver, og stor grad av frihet til å strukturere egen arbeidshverdag.
 • Muligheter for kompetanseutvikling og utdanning gjennom arbeidsgiver.
 • God pensjons- og forsikringsordning i KLP.
 • Lønn etter avtale.

Andre opplysninger

 • Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.
 • Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.
 • Nord-Aurdal kommune benytter elektronisk søknadsbehandling. Attester og vitnemål må lastes opp som vedlegg i Webcruiter. Kandidater til intervju kalles inn via Webcruiter, og får beskjed per e-post.

Intervjuer planlegges gjennomført i uke 18 / uke 19.

 

Søknadsfrist: 02.05.2021

 

Arbeidsgiver: Nord-Aurdal kommune
Sted: Fagernes
Stillingstittel: Skogbruksrådgiver – 2. gangs utlysning
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4377133625
Jernbanevegen 22, 2900 Fagernes, Norge

 

Kontaktinformasjon

Christian Rieber-Mohn, Avdelingsleder areal og næring
954 17 858
[email protected]

Runar Kittelsen, Virksomhetsleder teknisk og næring
977 01 311
[email protected]

 

Nord-Aurdal kommune er største kommune i Valdres med 6500 innbyggere og 4500 fritidseiendommer. Regionsenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesentrum med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene fremtredende. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen, i tillegg til et fylkeskommunalt karrieresenter med desentraliserte utdanningstilbud, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen, og mellom kommuner og næringsliv. Velkommen til en attraktiv kommune!

 

 

Del stillingen

Selskap

Nord-Aurdal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Christian Rieber-Mohn
 • Tittel: Avdelingsleder areal og næring
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 954 17 858
 • Runar Kittelsen
 • Tittel: Virksomhetsleder teknisk og næring
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 977 01 311

Lokasjon

 • Fagernes

Søknadsfrist

Mai 2, 2021