SLT-koordinator

Vi søker en dyktig koordinator med stort engasjement for barn og unge og som ønsker å bidra til å bedre deres levekår i kommunen. Rett person har utpregede evner til å analysere, koordinere og samhandle for en best mulig utvikling hos barn og unge. Stikkord er tidlig innsats, medvirkning og tverrfaglig samhandling. Sentralt er å ta initiativ til å øke kunnskapen om barn og unges utvikling og følge opp utviklingstrekk i den aktuelle aldersgruppa i befolkningen sammen med andre profesjoner.

SLT-modellen står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge.

Stillingen er i endring og du vil derfor få mulighet til å være med å utforme den og videreutvikle gode tverrfaglige samarbeidsarenaer både internt og eksternt.

Stillingen er plassert i stab hos kommunalsjef Oppvekst og læring, men skal følge opp oppgaver og tiltak på tvers av kommunalområdene.

Arbeidsoppgaver

Analysere tall fra brukerundersøkelser, som for eksempel UNG-data
Forankre kunnskapen i organisasjonen og utarbeide relevante handlingsplaner
Koordinere og tilrettelegge for tverrfaglig samhandling
Bidra til at reaksjonstiden blir kortere fra signaler fanges opp til tiltak settes inn
Ansvar for oppgaver relatert til SLT- modellen
Utarbeide søknader om økonomisk støtte til tiltak, arrangement og prosjekter

Kvalifikasjoner

Minimum 3-årig høyskole innen pedagogikk, barnevern, sosialt arbeid, vernepleie, sykepleie eller politi
Annen relevant utdannelse kan bli vurdert
Erfaring fra arbeid for og med barn og unge i et tverrfaglig perspektiv
Erfaring med saksbehandling og prosjektledelse er ønskelig
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

Er fleksibel, har god relasjonskompetanse og samarbeidsevner
Kommuniserer på en tillitsskapende og inkluderende måte
Selvstendig, strukturert og målrettet
Strategisk og analytisk og ønsker å dele kunnskap for å sikre arbeid mot felles mål
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse
Det må påregnes å bruke egen bil i tjenesten
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 20.06.2021

 

Arbeidsgiver:  Kongsvinger kommune
Stillingstittel:  SLT-koordinator
Stillinger:  1
Heltid / Deltid:  Heltid
Ansettelsesform:  Fast
Stillingsprosent:  100
Webcruiter-ID:  4397865481

Postboks 900, 2226 Kongsvinger, Norge

Kontaktinformasjon

Jon Egil Pettersen, Kommunalsjef Oppvekst og læring
952 29 106

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Stig Fonås
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 901 39 770

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

April 27, 2021