Adm 18 - Kontor 6

Universitetsbiblioteket søker deg som ønsker å jobbe med digital tjenesteutvikling og systemforvaltning, studiested Bodø

 

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst.

Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Om stillingen

Det er ledig 100 % fast stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/seniorrådgiver ved studiested Bodø.

Stillingen er lagt til seksjon for informasjonsressurser, som har 9 ansatte fordelt på 4 studiesteder. Seksjonen har ansvar for å tilgjengeliggjøre og forvalte trykte og digitale informasjonsressurser tilpasset universitetets fagprofil. Seksjonen forvalter biblioteksamlingene og leverer tjenester til alle studiestedsbibliotekene. Vi ønsker nå å styrke kompetansen innen systemforvaltning og -integrasjoner, samt digital tjenesteutvikling. Stillingen er utviklingsrettet og inngår i nyopprettet team. Biblioteksystemet Alma og pensumsystemet Leganto kommer med nyheter hver måned. Å vurdere relevans for egen institusjon og bidra i tilhørende endringsprosesser inngår i stillingens ansvarsområde.

Vi søker etter deg som bruker API, programmering, statistikk, dataanalyser og visualiseringsverktøy for å videreutvikle digitale tjenester. Du er en initiativrik, fleksibel og utadvendt kollega med god teknologiforståelse, kunnskap om åpen forskning og innovasjon, og helst med erfaring fra endringsprosesser. Du liker å bidra i utviklings- og endringsprosesser, har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og liker tanken på utstrakt samhandling på tvers av team og avdelinger i en kompleks organisasjon. Bibliotektjenesten er i utvikling, endring i oppgaver må forventes over tid.

Stillingen har kontorsted Bodø, men stillingen har arbeidsoppgaver knyttet til flere studiesteder og vil ha medansvar for samkjøring og utvikling av bibliotektjenester på tvers av studiestedene. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljø ved Nord universitet og innenfor universitetsbiblioteket.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder

Systemforvaltning av bibliotekets fagsystemer, med hovedvekt på Alma og Oria
Alma – inngå i team og bidra i arbeid med tilpasning og konfigurering av systemet, dokumentasjon, kommunikasjon og brukerstøtte, samt videreutvikling av bibliotekets digitale tjenester
Oria – inngå i team og bidra i arbeid med tilpasning og konfigurering av systemet, dokumentasjon, kommunikasjon og brukerstøtte, samt videreutvikling av bibliotekets digitale tjenester
Identifisere forbedringsområder og bidra i endringsprosesser
Samarbeid og koordinering med relevante avdelinger og fagsystemer ved Nord universitet
Anskaffelser og leverandøroppfølging
Delta i vaktordning/førstelinjetjeneste
Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen ved behov.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse som spesialbibliotekar kreves bachelorgrad, fortrinnsvis innen bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning fra høgskole eller universitet
For ansettelse som universitetsbibliotekar kreves mastergrad. Det er en fordel med bibliotekfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant erfaring fra universitets-/høgskolebibliotek
For ansettelse som rådgiver kreves utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang erfaring og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
For ansettelse som seniorrådgiver kreves utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang erfaring og relevant praksis fra arbeid med systemforvaltning og digital tjenesteutvikling kan erstatte deler av utdanningskravet
Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk
Godt dokumentert IT-kompetanse og forståelse. Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra stillingens ansvarsområder, med særlig vekt på digital tjenesteutvikling og forvaltning av bibliotekets fagsystemer som støtte for undervisning og forskning
Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet
Det er en fordel med erfaring i programmering, bruk av statistikkverktøy, datavisualisering og API
Erfaring fra prosjekt-/utviklingsarbeid er en fordel
Erfaring fra universitets-/høgskolebibliotek, formidling og/eller servicerelatert arbeid anses fordelaktig
Utviklings- og løsningsorientert, med analytiske evner og gjennomføringsevne
Engasjement og evne til å ta initiativ
God på samarbeid og kommunikasjon, og liker å jobbe på tvers i en stor organisasjon
Serviceinnstilt og fleksibel
Opptatt av å videreutvikle gode bibliotektjenester til studenter og ansatte
Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi kan tilby

Vi tilbyr den rette medarbeideren en utfordrende jobb i et faglig variert miljø, med god mulighet for personlig utvikling. Nord universitet har velorganiserte arbeidsforhold og gode velferdsordninger.

Stillingen lønnes i Statens regulativ i kode:

1515 spesialbibliotekar ltr. 54 – 62 , kroner 482 200 – 555 800
1199 universitetsbibliotekar ltr. 58- 65, kroner 516 400 – 586 500
1434 rådgiver ltr. 58 – 65, kroner 516 400 – 586 500
1364 seniorrådgiver ltr 64 – 71, kroner 575 600 – 658 300
Lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
En arbeidsplass i stadig utvikling
Fleksibel arbeidstid
Aktivt bedriftsidrettslag
Generell informasjon
Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Leder for seksjon informasjonsressurser Heidi Pedersen, tlf 75517596, e-post: [email protected]
Biblioteksjef Berit Eliassen, tlf. 75517328, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 08.04.2021

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071416

 

Søknadsfrist  8. april 2021

 

Arbeidsgiver Nord universitet

Kommune Bodø

Omfang Heltid

Varighet Fast

Arbeidssted Bodø

 

Opplev Bodø by night | Bodø i Vinden

 

Del stillingen

Selskap

Nord universitet

Lenke til firma

https://www.nord.no/no

Kategorier

Kontaktinfo

  • Heidi Pedersen
  • Tittel: Leder for seksjon informasjonsressurser
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: tlf 75 51 75 96

Lokasjon

  • Bodø

Søknadsfrist

April 8, 2021