Den norske kirke, Nord-Hålogaland bispedømme

Stiftsdirektør

 

MENINGSFULL OG SENTRAL LEDERSTILLING I NORD-HÅLOGALAND BISPEDØMME

Stiftsdirektørstillingen i Nord-Hålogaland bispedømme er ledig. Stiftsdirektøren er daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og bistår biskopen i hans tjeneste. Den som tilsettes vil være sentral i arbeidet med å realisere visjonen vår «Mer himmel på jord».

Både kirken og samfunnet er i endring, og vi søker en leder som har fremtidsperspektiver og gjennomføringsevne. Den norske kirke er for tiden inne i en prosess med å få på plass en framtidsrettet organisasjon med et felles arbeidsgiveransvar for alle kirkelige ansatte. Den nye stiftsdirektøren vil stå sentralt i arbeidet med å tilpasse og implementere ny organisering i bispedømmet.

Arbeidsoppgaver

Daglig leder for bispedømmerådets virksomhet og leder for bispedømmekontoret.
Tilrettelegge for og bistå biskopen i hans tjeneste.
Overordnet lederansvar for kirkefaglige, personalmessige, administrative og økonomiske oppgaver.
Overordnet lederansvar for å utvikle strategi og målsettinger for Den norske kirke i bispedømmet og planer for bispedømmerådets virksomhet.
Utvikle gode samarbeidsrelasjoner til andre kirkelige arbeidsgivere i bispedømmet.
Være pådriver for en aktiv og utadrettet kommunikasjon mot publikum, samfunn, media og lokalkirken.

Kvalifikasjoner

God kjennskap til Den norske kirkes organisasjon og virksomhet.
Høyere lederutdanning med relevans for stillingen.
Ledererfaring og evne til strategisk tenkning.
Erfaring fra endringsprosesser.
Kunnskap om og erfaring med offentlig forvaltning.
Økonomisk og administrativ kompetanse.
Innsikt i politiske prosesser og forholdet mellom forvaltning og politikk er ønskelig.
God kjennskap til samisk og kvensk kultur og kirkeliv vektlegges positivt.
Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
Medlemskap i Den norske kirke.

Personlige egenskaper

Evne til analyse av forhold mellom kirke, kultur og samfunn.
Evne til å sette seg inn i og håndtere komplekse saksforhold.
Være utviklingsorientert og ha gode samarbeidsevner.
Evne til å inspirere, motivere og være en samlende kulturbygger.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En arbeidsplass med spennende samspill mellom folkevalgte, biskop og medarbeidere.
Stillingen er innplassert i stillingskode 1062 direktør. Lønn etter avtale.
Godtgjørelser etter KAs regulativ.
Medlemskap i Statens pensjonskasse.
Kontorer i bispegården, sentralt i Tromsø.

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. Anmodning om å få sitt navn unntatt fra denne må begrunnes i søknaden, jf. Offentleglova § 25.

 

Søknadsfrist: 13.06.2021
Sted: Tromsø
Stillingstittel: Stiftsdirektør
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100

Haakon VIIs gate 5, 9011 Tromsø, Norge

 

Kontaktinformasjon

Maude Chinhengo Hals, HR-sjef
465 43 209
[email protected]

Marta Kristine Ims, Bispedømmerådets leder
971 62 508
[email protected]

 

 

Nord-Hålogaland bispedømme består av Troms og Finnmark fylke og Svalbard. Bispedømmet utgjør nesten 25 % av Norges areal og har ca 244 000 innbyggere. 76,5 % er medlemmer av Den norske kirke. Nord Hålogaland er noen byer, mange bygder, kyst og vidde. Det er et spennende og flerkulturelt bispedømme med relasjoner til de andre kirkene i Barentsregionen. Her er det 8 prostier, 62 sokn og 39 fellesråd.

Tromsø er Nord-Norges største by, med universitet og andre viktige landsdelsfunksjoner, et pulserende og mangfoldig folkeliv og med storslått natur og turterreng i umiddelbar nærhet.

Nord-Hålogaland bispedømme er forpliktet på Samelovens språkregler, og har et nært samarbeid med Samisk kirkeråd. Dersom to kandidater har ellers lik kompetanse, vil søkeren med samisk eller kvensk språkkunnskap foretrekkes. Bispedømmekontoret og Samisk kirkeråd har kontorfellesskap. Bispedømmet har et nasjonalt ansvar for kvensk kirkeliv.

Bispedømmekontoret ligger sentralt i Tromsø, og er felles administrasjon for biskop og bispedømmeråd. Kontoret har 13 kreative og kompetente medarbeidere. Det er 104,75 årsverk i bispedømmet (bispedømmekontoret, prester, samiske kirketolker og ansatte på Svalbard).

Nord-Hålogaland bispedømme skal være en arbeidsplass med rom for og respekt for mangfold, uavhengig av etnisitet, hudfarge, alder, kjønnsidentitet, funksjonsevne eller legning.

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Den norske kirke - Kirkerådet

Kategorier

Kontaktinfo

  • Marta Kristine Ims
  • Tittel: Bispedømmerådets leder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 971 62 508

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Juni 13, 2021