Stillinger ved helse og omsorg, barn og familie og oppvekst (forskjellige søknadsfrister)

 

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året. Kvinnherad kultuskule vart i 2015 kåra til årets kulturskulekommune.

 

Lærar 100% vik. Uskedalen skule (søknadsfrist 30.12)
Kvinnherad kommune 17 Dec 2020
Barnevernkurator / kontaktperson 100% vikariat (Søknadsfrist 03.01.21)
Kvinnherad kommune 11 Dec 2020
Spesialpedagog / PP-rådgjevar (søknadsfrist 05.01.2021)
Kvinnherad kommune 11 Dec 2020
Fastlege – Rosendal Helsesenter (søknadsfrist 10.01.2021)
Kvinnherad kommune 11 Dec 2020
Rosendalstunet: *Sjukepleiarar 84.7 – 100% fast stilling *Fagarbeidar 84.7% mellombels (søknadsfrist 27.12)
Kvinnherad kommune 10 Dec 2020

 

 

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Rosendal

Søknadsfrist

Januar 10, 2021