Styrer, Tjongsfjord barnehage (søknadsfrist 10.02)

 

Rødøy kommune har ledig 100 % fast stilling som

STYRER VED TJONGSFJORD BARNEHAGE

 

Rødøy kommune

Rødøy kommune er kystkommunen under polarsirkelen, med ca. 1 300 mennesker. Kommunen
dekker et stort område, fra øysamfunnet Myken ut mot Vestfjorden til Nordfjorden under
Svartisen. Bosetningen fordeler seg på de største øyene og på fastlandet. Kommunen knyttes
sammen av ferge- og hurtigbåtsamband. Vi har daglig forbindelse med Bodø og Sandnessjøen med
Nordlandsekspressen. På fastlandet er fylkesvei 17 kommunikasjonsåren gjennom kommunen. I Rødøy kommune er det rikelig med hav og fjell. Mulighetene for å dyrke et aktivt friluftsliv er nærmest ubegrenset. Kommunen har et desentralisert tjenestetilbud med helsetjenester, skoler og barnehager, og ulik næringsvirksomhet. Administrasjonsstedet i kommunen er Vågaholmen.

 

Tjongsfjord barnehage er en 2-avdelings barnehage med 36 plasser.

Administrasjonsressursen er på 35 %.

Styrer har det faglige og administrative ansvar ved barnehagen.

Kvalifikasjoner:

 Barnehagelærerutdanning
 Lederutdanning og / eller relevant ledererfaring er en fordel
 Personlig egnethet vil bli vektlagt
 Ved annet morsmål enn norsk/skandinavisk, må det dokumenteres språknivå tilsvarende b2.

Vi ønsker søkere som:

 Har gode samarbeids og kommunikasjonsferdigheter
 Er punktlig, strukturert og systematisk
 Er fleksibel og kan arbeide i team
 Har evne til å jobbe selvstendig
 Er opptatt av å bygge gode relasjoner til barn og foreldre

Politiattest ikke eldre enn 3 mnd må fremlegges før ansettelse.
Det vil bli gjennomført intervjumed aktuelle kandidater før tilsetting. Tiltredelse etter avtale.
Lønns- og arbeidsvilkår etter avtale.

 

For mer informasjon, kontakt Oppvekst-og kultursjef  75098022 / konsulent 75098025

Søknad med CV sendes Rødøy kommune, 8185 Vågaholmen, eller til [email protected]
Originale eller bekreftet kopi av vitnemål og attester medbringes til eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 10.2.2020

 

Vi gjør oppmerksom på at Rødøy kommune har offentlige søkerlister, jf. Offentlighetsloven § 25.
Eventuelt ønske om unntak fra oppføring, må begrunnes i søknaden.

 

                                     – Kystfolket under polarsirkelen –

Del stillingen

Selskap

Rødøy kommune

Kategorier

barnehagestyrer

Kontaktinfo

  • Tittel: Oppvekst-og kultursjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 75 09 80 22
  • Tittel: Konsulent
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 75 09 80 25

Lokasjon

  • Rødøy

Søknadsfrist

Februar 10, 2020