Sykehjem
Sykehjemsenheten
05.05.2021
 
Sykehjem
Sykehjem
03.05.2021
 
Sykehjem
Rokilde omsorgsboliger
03.05.2021

 

Kristiansund kommune Storhaugen helsehus

Et prioritert satsningsområde i kommunen er forebyggende helse og hverdagsmestring for eldre. Storhaugen helsehus er et kommunalt kompetansesenter for forebyggende helsearbeid. Vårt tjenestefokus er «Hva er viktig for deg?» med utgangspunkt i den enkeltes ressurser, helse og mestring i hverdagslivet. Enheten Storhaugen helsehus består av: 3 døgnavdelinger, avdeling for samfunnsmedisin og kommunale legetjenester, avdeling for forebyggende og rehabiliterende tjenester for voksne, friskliv- og mestring, frivillighetskoordinator og dagtilbud for personer med demens.
Simulering – og ferdighetssenteret, som er et samarbeid mellom høyskolen i Molde og Kristiansund kommune, er lokalisert ved Storhaugen helsehus, og samme lokaler benyttes som øvingsavdeling for sykepleierutdanningen.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Kristiansund N

Søknadsfrist

Mai 3, 2021