Sykehjemslege

 

Lørenskog kommune- Sykehjemmene i Lørenskog

Sykehjemmene i Lørenskog består av tre institusjonsbygg. Sykehjemmene har til sammen 219 plasser fordelt på 9 avdelinger, samt tre dagsentra med 48 plasser. Helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, musikkterapeuter, kokker, ergoterapeuter, fysioterapeuter, kulturarbeidere, frivillige og assistenter jobber daglig sammen for å skape en god hverdag for pasientene ved sykehjemmene.

Sykehjemmene dekker hele spekteret av helsetjenester i institusjon med langtidsplasser, rehabiliteringsplasser, korttidsplasser, dagopphold i institusjon, dagsenterplasser og aktiviteter for hjemmeboende. Sykehjemmene har en legegruppe på 5 personer i 4,2 årsverk som møtes jevnlig for faglige diskusjoner og kollegastøtte.

Sykehjemmene har utstrakt bruk av velferdsteknologi for å underbygge en personsentrert omsorg og at pasientene opplever trygghet, mestring og livskvalitet. Lørenskog er vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Viken (Akershus)

Vi søker nå etter

Sykehjemslege i vikariat 100 % stilling fra 01.06.21 – 31.10.21
Stillingen har dagarbeidstid og du vil være en del av et godt etablert tverrfaglig miljø.

Arbeidsoppgaver

Ivareta legetjenester til pasientene ved Sykehjemmene i Lørenskog
Arbeide i overenstemmelse med Helse-, omsorg og mestringssektorens planer, mål og verdigrunnlag
Bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter og i tråd med «Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten».
Undervisning og veiledning til annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende
Være en tydelig pådriver for kunnskapsbasert praksis
Samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste
Bidra i utviklingsprosesser, til utvikling av faglige rutiner, ny teknologi, mestring og samskaping

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege
Ønskelig med spesialisering innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin eller at du er under spesialisering
Erfaring fra sykehus eller kommunehelsetjeneste, og interesse for sykehjemsmedisin
Søker må ha gode kommunikasjons – og samarbeidsevner, samt god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
Som ansatt I Lørenskog kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; åpen, troverdig og engasjert.
Gode IKT kunnskaper

Personlige egenskaper

God kommunikasjons- og samarbeidsevner i møte med pasienter, pårørende og ansatte
Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
Evner å motivere andre og skape engasjement
Innovativ og nytenkende
Positiv, trygg og omsorgsfull
Tillitvekkende, pålitelig og ærlig
Opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk
Har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov
Personlige egenskaper og egnethet vektlegges i stor grad

Vi tilbyr

Gode pensjons- og forsikringsordninger
Lørenskog kommune ønsker å ha mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA- bedrift
Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
En kommune i bevegelse mot digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
Bedriftshytter, treningsavtale og bedriftshelsetjeneste
I henhold til Offentleglova §25 kan opplysninger om søkere bli offentliggjort selv om søkeren er bedt om å ikke bli ført opp på søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges før oppstart.

 

Søknadsfrist:15.06.2021

 

Arbeidsgiver: Lørenskog kommune

Sted: Finstadjordet

Stillingstittel:Sykehjemslege

Stillinger:1

Heltid / Deltid:Heltid

Ansettelsesform:Vikariat

Stillingsprosent:100

Webcruiter-ID:4398715758

Startdato:01.06.2021

Sluttdato:31.10.2021

Sosial deling :

Gamleveien 104, 1475 Finstadjordet

 

Kontaktinformasjon

Arnfinn Gisleberg, virksomhetsleder
907 94 091

Marte Sveinall, Oversykepleier
934 44 201

 

Lørenskog kommune skal være en trygg, grønn og mangfoldig kommune

Lørenskog kommune har en sentral beliggenhet mellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er i vekst og gjennomgår en urban utvikling. Lørenskog har ca. 42 000 innbyggere og 2500 ansatte. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på samfunnets og egne vegne. I Lørenskog setter vi innbyggeren i sentrum og som ansatt i Lørenskog kommune skal du oppleve å gjøre en forskjell. Velkommen til oss! Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Lørenskog kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Arnfinn Gisleberg
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 907 94 091
  • Marte Sveinall
  • Tittel: Oversykepleier
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 934 44 201

Lokasjon

  • Lørenskog

Søknadsfrist

Juni 15, 2021