Helse og mestring, Langelandhjemmet og Skyrud sykehjem

Sykehjemslege

 

Kongsvinger kommune drifter 3 sykehjem og 2 heldøgns omsorgsboliger (HDO). Hovedmålet er å tilrettelegge tjenester for svært syke og pleietrengende personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet.

Det er ledig 100% stilling som sykehjemslege som har det medisinske ansvaret for Langelandhjemmet og forsterket skjermet avdeling på Skyrud Demenssenter, men må påregne å bistå ved de øvrige institusjonene etter behov.

Langelandhjemmet har 72 plasser fordelt på fagteamene somatikk, demens, palliasjon og psykiatri. Skyrud demenssenter har 30 plasser tilrettelagt for personer med demens, inkludert en korttidsavdeling for utredning, kartlegging og avlastning for hjemmeboende.

Vår visjon er «Trygghet og trivsel for alle”.

Arbeidsoppgaver

Sykehjemslegene har et overordnet ansvar for å sikre legetjenester av god kvalitet til beboere i sykehjem og HDO ved å gi nødvendig og helhetlig medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging
Fungere som rådgiver i forhold til virksomhetens arbeid

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
Interesse for sykehjemsmedisin og fagutvikling
Søker med godkjent turnustjeneste foretrekkes
Fleksibel og med god samarbeidsevne er særdeles viktig
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Erfaring og interesse for å arbeide innenfor fagområdet
Evne til å jobbe selvstendig og i team
Gode evner til å skape samhandling og tillit ovenfor brukere, ansatte og samarbeidspartnere
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Dagtid 5 dagers uke

Annet

Utvidet politiattest må framlegges før tiltredelse
Må kunne disponere egen bil tjenesten mot kjøregodtgjørelse etter kommunens reglement
Snarlig tiltredelse
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 24.03.2021

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Sykehjemslege
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4353209055
Valhallvegen 1, 2214 Kongsvinger, Norge

 

Kontaktinformasjon

Renate Mikkelsen, Enhetsleder
948 33 134
[email protected]

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Mars 24, 2021