Helse-Omsorg, Kongsvinger kommune

Sykehjemslege

 

Kongsvinger kommune drifter 3 sykehjem og 2 heldøgns omsorgsboliger (HDO). Hovedmålet er å tilrettelegge tjenester for svært syke og pleietrengende personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet.

Sykehjemslegene har et overordnet ansvar for å sikre legetjenester av god kvalitet til beboere i sykehjem og HDO og vil være i team sammen med 2 andre sykehjemsleger.

Det er ledig et vikariat i 100% stilling som sykehjemslege.

Arbeidsoppgaver

Gi nødvendig og helhetlig medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging
Fungere som rådgiver i forhold til virksomhetens arbeid

Kvalifikasjoner

Faglige kvalifikasjoner
Interesse for sykehjemsmedisin og fagutvikling
Søker med godkjent turnustjeneste foretrekkes
Fleksibel og med god samarbeidsevne er særdeles viktig
God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Erfaring og interesse for å arbeide innenfor fagområdet
Evne til å jobbe selvstendig og i team
God fremstillingsevne både muntlig og skriftlig
Gode evner til å skape samhandling og tillit ovenfor brukere, ansatte og samarbeidspartnere
Gode evner til helhetstenkning
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Dagtid 5 dagers uke

Annet

Utvidet politiattest må framlegges før tiltredelse
Må kunne disponere egen bil tjenesten mot kjøregodtgjørelse etter kommunens reglement
Snarlig tiltredelse
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 27.06.2021

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Roverud
Stillingstittel: Sykehjemslege
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4397231765
Startdato: 21.08.2021
Sluttdato: 20.08.2022

John Ruudsveg 35, 2216 Roverud, Norge

 

Kontaktinformasjon

Sissel Sætherskar, Enhetsleder
971 04 458

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Juni 27, 2021