Demensavdeling Langelandhjemmet

Sykepleier

 

Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.

Enheten består av Langelandhjemmet og Skyrud sykehjem med totalt 102 lang- og korttidsplasser inndelt i fagområdene somatikk, demens, psykiatri og lindrende pleie. Vi har et ISO sertifisert kvalitetssystem.

Det er ledig sykepleierstilling ved demensavdelingen, Langelandhjemmet. Avdelingen består av sykepleiere og helsefagarbeidere. Du vil jobbe med kompetente og engasjerte kollegaer.

Arbeidsoppgaver

Sykepleiefaglige oppgaver i sykehjemmet
Legemiddelhåndtering
Ivareta pasientens ressurser og gi individuell oppfølging tilpasset den enkelte pasients behov, ressurser og mål
Veilede pasienter og pårørende, samt bidra til et godt samarbeid
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
Relevant praksiserfaring er en fordel
Kjennskap til hverdagsmestring og fokus på brukermedvirkning er ønskelig
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og evne til å jobbe selvstendig
Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
Strukturert og målrettet
Positiv, fleksibel og ansvarsbevisst
Pålitelig og utholdende
Opptrer respektfullt og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Gode samarbeidsevner og trives med å jobbe i team
Personlig egenhet vektlegges særskilt.

Vi tilbyr

Muligheter for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær
Turnus
Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
God pensjons- og forsikringsordning

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 24.03.2021

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Sykepleier
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4354279438

Valhallvegen 1, 2214 Kongsvinger, Norge

 

Kontaktinformasjon

Hege Hansen, Avdelingsleder
954 29 560
[email protected]

Renate Mikkelsen, Enhetsleder
948 33 134
[email protected]

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Mars 24, 2021