Sysselmesterførstebetjent

 

Sysselmesteren på Svalbard

Har du lyst til å jobbe som verdens nordligste politi i en av Europas siste villmarker?

Sysselmesteren på Svalbard har ledig åremålsstilling som sysselmesterførstebetjent på politiavdelingen. Tiltredelse snarest mulig/etter avtale.

Åremålsstillinger hos Sysselmesteren på Svalbard er på 3 år med mulighet for å forlenge med ytterligere 3 år.
Vi søker en samfunnsengasjert, motivert og initiativrik medarbeider som trives i team og som ikke er redd for å prøve seg på nye og varierte oppgaver både innendørs og utendørs. Du må kunne håndtere et til tider stort arbeidspress samt stressende og utfordrende situasjoner, både fysisk og psykisk. Videre har du evne til å bygge tillit overfor Svalbards befolkning, primært gjennom gode kommunikasjonsevner.
Som medarbeider i politiet og hos Sysselmesteren kjennetegnes du som modig og helhetsorientert, du viser respekt og er tett på. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse verdiene.
Mer informasjon om Sysselmesteren på Svalbard finner du på www.sysselmesteren.no

Søknadsfrist: 13.12.2022
Arbeidsgiver: Sysselmesteren på Svalbard
Sted: LONGYEARBYEN
Stillingstittel: Sysselmesterførstebetjent
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4589611567

Arbeidsoppgaver

Beredskapsvakt iht. arbeidsplan, herunder funksjon som IL og OL
Straffesaksbehandling, straksetterforskning/PPS
Redningstjeneste, beredskap- og krisehåndtering
Kriminalitetsforebyggende politiarbeid
Tjeneste i operativ stab
Oppsynstjeneste og felttjeneste
Forvaltningsoppgaver innen pass, visum, våpensøknader og grensekontroll mm
Administrative oppgaver
Oversikten over arbeidsoppgaver er ikke uttømmende, og oppgavefordelingen er under løpende vurdering. De som blir tilsatt må også tilpasse seg de endringene som blir gjort i avdelingens organisering, struktur og portefølje.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

Eksamen fra Politiskolen/Politihøgskolen
Bred og oppdatert politifaglig erfaring innen operative disipliner og etterforskning
Godkjent innsatspersonell minimum kategori 4 (IP4) eller forplikte seg til å gjennomføre godkjenningsprogrammet for IP4, helst forut for tilsetting.
God kjennskap til politiets dataverktøy
Båtførersertifikat, eller forplikte seg til å ta dette forut for ansettelse
Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
Må være villig til å gjennomføre kurs i helikopterevakuering under vann
Må kunne sikkerhetsklareres HEMMELIG
Det kreves plettfri vandel jf Politiloven §18. Politiattest få fremskaffes ved ansettelse.

Videre er det ønskelig at du har:

Erfaring med etterretning
Erfaring fra kriminalitetsforebyggende arbeid
Erfaring med forvaltningssaker
Kompetanse og erfaring med redningstjeneste
Kompetanse og erfaring med ferdsel i båt
VHF kurs eller høyere for maritimt samband, eller forplikte seg til å ta dette, helst før tilsetting.
Fritidsskipper sertifikat (D5L) eller høyere
Felterfaring – gjerne fra Svalbard

Personlige egenskaper

 • gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
 • evne til å håndtere et stort arbeidspress
 • fleksibel og endringsvillig
 • løsnings – og resultatorientert
 • selvstendig og strukturert
 • serviceinnstilt
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • En unik politijobb som verdens nordligste politi i en av Europas siste villmarker.
 • Stillingen er lønnet som sysselmesterførstebetjent i stillingskode 0260 i statens lønnsregulativ, kr. 579.500 .-
 • Kompensasjon for beredskapsvakt iht arbeidsplan og gjeldende satser.
 • Kompensasjon for belastende unntak fra arbeidsmiljøloven.
 • Polartillegg.
 • Du får tildelt fri bolig og fri tjenestebil (fordelsbeskattet og pensjonsgivende) samt snøscooter, og fri til og fratredelse reise, samt feriereiser etter gjeldende regulativ.
 • Svalbardskatt, folketrygdavgift og pensjonsinnskudd utgjør for tiden 18,2 %.
 • Gode velferdstilbud og treningsmuligheter i eget treningsrom.

Søknad sendes elektronisk på www.sysselmannen.no eller www.politiet.no. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste, jf. offentleglova § 25. Vi vil i tilfelle forhåndsvarsle søker om dette.

 

Søk på stillingen her.

 

Vei 309-6, 9170 LONGYEARBYEN, Norge

Kontaktinformasjon

Stein Olav Bredli, Sysselmesteroverbetjent
+47 934 27 529
[email protected]

Kjell Arne Lundin
Sysselmesterførstebetjent
79 02 43 09

 

Svalbard er en del av kongeriket Norge, og Sysselmesteren er regjeringens øverste representant på øygruppen. Sysselmesteren er både politimester og statsforvalter. Virksomheten har en miljøvernavdeling, en politiavdeling, en administrasjonsavdeling og en stab med til sammen 50 ansatte i åremålsstillinger.

Politiets viktigste oppgave på Svalbard er å sørge for borgernes trygghet, gjennomføre redningstjeneste og SAR, samt å bevare ro og stabilitet og ivareta områdets særegne villmarksnatur. Det søker vi å oppnå gjennom målrettet kriminalitetsforebygging, effektiv kriminalitetsbekjempelse, robuste beredskapsordninger og en proaktiv tilstedeværelse på øygruppa.

Sysselmesterens administrasjonsbygg ligger i Longyearbyen på 78 grader nord. Longyearbyen er et lokalsamfunn med et godt tjenestetilbud og et rikt kulturliv. Men Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn. På flere områder er klare rammer for hvilket tjenestetilbud som er tilgjengelig og dette kan være lavere enn på fastlandet. Svalbard tilbyr storslått natur med gode muligheter for spennende opplevelser både i nærområdet til Longyearbyen og ute i den arktiske villmarken

Les mer om Sysselmesteren på Svalbard her

 

Del stillingen

Selskap

Sysselmesteren på Svalbard

Kategorier

Kontaktinfo

 • Stein Olav Bredli
 • Tittel: Sysselmesteroverbetjent
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 79 02 43 04
 • Kjell Arne Lundin
 • Tittel: Sysselmesterførstebetjent
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 79 02 43 07

Lokasjon

 • Longyearbyen

Søknadsfrist

Desember 13, 2022