Avdelingsleder Malmø hjemmetjeneste

 

Malmø hjemmetjeneste, Lindesnes kommune

Enhet for hjemmebaserte tjenester består av:

Malmø hjemmetjeneste, inkludert boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Vestnes hjemmetjeneste
Halse hjemmetjeneste, inkludert boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Vigeland vest hjemmetjeneste
Vigeland øst hjemmetjeneste (24 boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester)
Holum hjemmetjeneste, inkludert boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Marnardal hjemmetjeneste
Lindesnes korttidsavdeling – Mandal – 21 korttidsplasser
Lindesnes korttidsavdeling – Vigeland – 7 Korttidsplasser
Lindesnes nattjeneste

Enhetens målsetting er å sikre at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne liv lengst mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av hverdagsmestring.

Hjemmebaserte tjenester har startet flere utviklings- og endringsprosesser grunnet de store aldersdemografiske utfordringene som kommunen står overfor de kommende årene. Utviklingen i kommunen gir oss et stort ansvar for å forvalte ressursene vi har på en kvalitetssikker og kostnadseffektiv måte – til det beste for våre innbyggere.

Vi har nå ledig en spennende 100 % stilling som avdelingsleder i Malmø hjemmetjeneste. Vi søker deg som ønsker å være en del av enhetens nødvendige omstillingsprosesser, og du som har drivkraft til å finne innovative løsninger innen tjenesteutvikling og tjenesteproduksjon.

Søknadsfrist: 27.09.2022
Arbeidsgiver: Lindesnes kommune
Sted: MANDAL
Stillingstittel: Avdelingsleder Malmø hjemmetjeneste
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4560005387

Arbeidsoppgaver

Avdelingsleder har delegert ansvar for personal, økonomi og fagansvar.

Personalansvar:

Gjennomføre medarbeidersamtaler
Sykefraværsoppfølging
HMS arbeid

Økonomiansvar:

Turnusarbeid
Vikarhåndtering
Budsjettansvar inkludert månedlig økonomirapportering til enhetsleder

Fagansvar:

Daglig drift
Faglig utviklingsarbeid
Tjenesteutvikling
Tjenesteproduksjon
Sikre godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud
Sikre pårørendeinvolvering
Samhandling med andre enheter i tjenesteområdet Velferd, og eksterne samarbeidspartnere
Delta aktivt i ledergruppen i hjemmebaserte tjenester

Kvalifikasjoner

Minimum bachelor i sykepleie med autorisasjon
Ledererfaring
Erfaring med økonomi- og personalansvar
God forståelse og kunnskap om turnusarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

Videreutdanning i administrasjon og ledelse
Kompetanse og erfaring innen tjenesteområdet
Kompetanse innen endringsledelse
Kompetanse innen utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

Er resultat- og utviklingsorientert
Gode strategiske evner
Aktiv pådriver for nyskapning i tjenesteområdet i sin helhet
Evne til å forene og utvikle like tjenester i hele kommunen
Kunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt
God arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
Gode samarbeidsevner
Evne til å engasjere, motivere og skape gode relasjoner
Evne til å stå i krevende situasjoner
Gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
God digital kompetanse
Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

Spennende lederstilling for en avdeling i utvikling
Inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
Omfattende tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartene
Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
Gode utviklingsmuligheter som leder
Lønn etter avtale
Gode pensjonsordninger i KLP

 

Søk på stillingen her.

 

Lars O. Røllandsgate 7, 4514 MANDAL, Norge

Kontaktinformasjon

Linda Vavik, Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
970 66 944
[email protected]

 

Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder.

Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes kommune har tro på at mangfold på arbeidsplassen gjør oss bedre sammen, og vi vil derfor oppfordre kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, funksjonsnedsettelse eller hull i CV-en.

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!

 

Del stillingen

Selskap

Lindesnes kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Linda Vavik
  • Tittel: Enhetsleder for hjemmebaserte tjenester
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 970 66 944

Lokasjon

  • Lindesnes

Søknadsfrist

September 27, 2022