Arendal voksenopplæring, Arendal

Tegnspråktolk

 

Det lyses ut 1 fast stilling på 100% som tegnspråktolk ved grunnskoleavdelingen. Det søkes etter en tegnspråktolk som er fleksibel, samarbeidsvillig og utviklingsorientert. Den som tilsettes må beherske IKT som pedagogisk hjelpemiddel. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Arbeidsoppgaver

Tolking av undervisning for elev på grunnskolens område
Samarbeid med kontakt- og faglærere
Tolking på introduksjonsprogram i skolens ferier

Kvalifikasjoner
De som tilsettes må:

Beherske tegnspråk flytende og ha gode kunnskaper om norsk tegnspråk
Ha formell tegnspråkutdanning
Relevant tegnspråklig erfaring vektlegges
Gjerne ha erfaring med fremmedspråklige

Personlige egenskaper

Du er fleksibel og selvstendig
Du er god til å bygge relasjoner og skape trygg atmosfære
Du har et positivt menneskesyn
Du er god til å veilede og er trygg i undervisningssituasjoner
Du har gode samarbeidsegenskaper
Du er strukturert og systematisk

Vi tilbyr

Vi tilbyr et inspirerende, inkluderende, utviklingsorientert og flerkulturelt arbeidsmiljø i moderne skolelokaler. Lønns- og ansettelsesvilkår i henhold til gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler

 

Søknadsfrist: 08.06.2021

 

Arbeidsgiver: Arendal
Sted: Arendal
Stillingstittel: Tegnspråktolk
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4380008817
Startdato: 16.08.2021

Kystveien 2, 4007 Arendal, Norge

 

Kontaktinformasjon

Glenn Kåre Dalholt Håland, Avdelingsleder skole
+47 413 48 252
Glenn.Kare.Dalholt.Hå[email protected]

 

Arendal kommune har ca. 44 000 innbyggere, beliggende i en region som er en drivende kraft på Sørlandet. Regionen har et aktivt næringsliv, et blomstrende kulturliv og med en skjærgård og friluftsområder som gir unike opplevelses – og rekreasjonsmuligheter. Kommunen har ca 3200 ansatte og en lederstruktur med to nivåer; Rådmann og 5 kommunalsjefer, samt et nivå bestående av enhetsledere som ledere for omsorgsenheter, barnehager, skoler, administrative tjenester mv. Kommunen arbeider for å bli en heltidskommune og ansetter derfor fortrinnsvis i hele stillinger. Les mer her
I helse- og levekårssektoren garanterer kommunen nå 100 % fast stilling til nyutdannede med bachelor i sykepleie, vernepleie eller kvalifiserte fagarbeidere som har hatt læretid Arendal kommune. Garantien gjelder såfremt søkeren blir ansatt og de inngår i turnus med økt andel helger, alternativt tilstrekkelig ansatt langvakter.
For stillinger som arbeider direkte med barn, må det foreligge tilfredsstillende politiattest, jf. Barnevernloven § 6-10, opplæringslova § 10-9 og barnehageloven § 20. Krav om tilfredsstillende politiattest gjelder også for ansatte som yter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven, jf. § 5-4.

 

Del stillingen

Selskap

Arendal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Arendal

Søknadsfrist

April 5, 2021