Vats skule ligg flott til i Nede Vats. Skulen har 108 elevar skuleåret 2020/2021. Me har gode uteområde og store og luftige klasserom. Skulen er godt utstyrt m.o.t. hjelpemateriell og har kollegaer som arbeider godt i lag. Vats skule satsar på lesing, uteskule og vurdering av fagleg og sosial kompetanse og «Vurdering for læring». Me er opptekne av at alle elevar skal oppleva meistring, og at me skal ha eit ope og godt samarbeid med dei føresette. Elles arbeider me for open dialog og fleksibilitet i heile organisasjonen. Er du mann er du spesielt velkomen til å søkja – og vil få fortrinn under elles like vilkår.

 

Teiknspråklærar

Teiknspråklærar i 100% fast stilling ved Vats skule. Stillinga er ledig frå 01.08.2021.

Utlyst 25.02.21
Søknadsfrist 11.03.21
Selskap Vindafjord kommune
Stillingstype fast ansatt
Lokasjon Vats Skule

 

 

Del stillingen

Selskap

Vindafjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Hilde Pedersen Åsbø
  • Tittel: Rektor
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 911 57 860 Arbeid 53 65 57 60

Lokasjon

  • Ølen

Søknadsfrist

Mars 11, 2021