Tettstader med lokale kvalitetar og særpreg - Sogndal Venstre

 

Teiknspråklærar

Sogndal opplæringssenter
Sogndal
05.04.2021
 

Teiknspråklærar

Leikanger ungdomsskule
Leikanger
05.04.2021

 

Sogndal kommune Leikanger barneskule

Velkommen til fagre Sogn! Her kan du kombinere ei spanande karriere med eit liv i frisk luft og fantastiske omgjevnadar.
Sogndal kommune vart etablert 01.01.2020 etter kommunereforma. Det er ca. 12.000 innbyggjarar i kommunen, i tillegg er vi vertskommune for over 3.000 studentar gjennom studieåret. Sogndal er regionsenteret i Sogn. Kommunen har om lag 1150 medarbeidarar. Kvar dag leverer me gode tenester i tråd med innbyggjarane og næringslivet sine behov. Me har sett oss som mål å vere ein framtidsretta og kunnskapsbasert samfunnsutviklar med fortrinn innan reiseliv, unike kompetansemiljø og innovasjon.

 

 

Del stillingen

Selskap

Sogndal kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Sogndal

Søknadsfrist

April 5, 2021