MWANVIK-VLFK-DJI-00101-12418785-Foto_Morten__Wanvik_1920

Undervisningsstilling Maritim fagskulen, maskinoffiser

 

 

 

Med over 1700 studentar er Fagskulen Vestland ein av dei største fagskulane i landet. Fagskulen utdannar
mellom anna morgondagens prosjektleiarar og mellomleiarar. Fagskulen Vestland har åtte studiestadar frå Måløy i nord til Stord i sør. Vi er om lag 170 tilsette og har eit utviklingsorientert arbeids- og læringsmiljø. Fagskuleutdanning er ei høgare yrkesfagleg utdanning som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarande realkompetanse.

Vi samarbeider tett med arbeidslivet i Vestland om å utvikle framtidsretta utdanningar, både studium som strekk seg over fleire år og kortare utdanningar. Vi ligg langt framme når det gjeld bruk av synkron og asynkron undervisning, og vi legg stor vekt på å utnytte det digitale framtidsrommet. Skulen utviklar også utdanningar innan omgrepet Industri 4.0, og har moderne utstyr/simulatorar som nyttast i undervisninga.

Fagskuleutdanninga har høg arbeidsrelevans og våre uteksaminerte studentar er attraktive i arbeidsmarknaden. Utdanninga gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse.

 

 • Søknadsfrist: 29.09.2023
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stad: Bergen
 • Stillingstittel: Stilling som faglærer i maritime maskinfag / elektro, automasjon fag.
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4708849037

 

Arbeidsoppgåver

Stillingen er knyttet til maritim avdeling ved Fagskulen Vestland,. Nærmeste overordnede er utdanningsleder, og hovedarbeidssted er ved fagskolens lokaler på Nygård i Bergen.

Hovedansvarsoppgaver vil være tilknyttet forelesninger, undervisning og simulatoraktiviteter samt laboratorieøvelser innenfor fagretningen maskin offiser på ledelsesnivå.

For søkjarar som ikkje har godkjent pedagogisk kompetanse, legg skolen til rette for at den pedagogiske utdanninga kan takast samstundes med undervisningsstillinga.

Alle nytilsetjingar i Vestland fylkeskommune blir gjort med ei prøvetid på 6 månader.

 

Kvalifikasjonar

Vi søker en person med marinteknisk/elektrisk utdanning og erfaring. Personen som skal ansettes skal i hovedsak forelese/undervise, instruere og veilede studenter innen maritime profesjonsutdanninger i henhold til STCW-konvensjonen.

Den som ansettes bør ha eller ha hatt sertifikat på høyeste nivå og ha yrkeserfaring som maskinsjef (M1) eller elektroteknisk offiser (ETO). Høyere utdanning er ønskelig, men ikke et absolutt krav.

Annen erfaring kan vurderes. Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i norsk.

 

Personlege eigenskapar

Faglig kompetanse innen marinteknisk drift.
Undervisningserfaring og -kompetanse innen marinteknisk drift.
Administrativ erfaring og kompetanse.
Annen relevant kompetanse
Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

 

Vi tilbyr

Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.

Individuell kompetanseutvikling og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling.

Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.

God pensjons og ferie ordning.

Vi gjer merksam på at i følgje offentleglova § 25, 2. ledd kan opplysningar om søkjaren verte offentleggjort sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført opp på offentleg søkjarliste. Søkjaren vil alltid bli varsla på førehand dersom søkjarlista vert offentleggjort

Plassering

 

Odd Frantzens plass 6, Vestre Strømkaien 10, 5008 Bergen, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kåre Pettersen
Teamleder Maskin
 Telefon:92859440
E-post:[email protected]

Jaap Hofmeester
Utdanningsleder
 Telefon:41295101
E-post:[email protected]

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Håvard Endre Waage
 • Tittel: avdelingsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 92482123
 • Jaap Hofmeester
 • Tittel: Utdanningsleiar Nygård
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 41295101
 • Håvard Endre Waage
 • Tittel: Utdanningsleiar Austevoll
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 92482123

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

September 12, 2023