Undervisningsstillinger 2020/2021 (søknadsfrist 06.04)

 

 

Dyktig lærer? Nes-skolen trenger deg!

 

 

Nes kommune satser på skolen.

Barn og unges læring står i sentrum for vår virksomhet.
Kontinuerlig utvikling og forbedring skal skape læring og glede i hverdagen.
Vi har 8 barneskoler og 2 ungdomsskoler i kommunen.

Det er ledig stillinger ved følgende skoler:

Auli skole: inntil 3 stillinger. Fagbehov: kompetanse/erfaring med begynneropplæring som kan være kontaktlærere på småskoletinnet.

Fenstad skole: inntil 2 stillinger. Fagbehov: kontaktlærere på 1-4 trinn som kan fylle kompetansekravene i norsk, matematikk og engelsk.

Neskollen skole: 2 stillinger primært på småskoletrinnet.

Runni ungdomsskole: 1-2 stillinger. Fagbehov: matematikk og naturfag.

Vormsund ungdomsskole: 1 stilling. Fagbehov matematikk, engelsk eller norsk.

Det kan også bli ledig stillinger ved andre skoler.

Du vil få mer informasjon om skolene ved å gå inn på Nes kommunes hjemmeside.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker oss lærere som:

Har godkjent undervisningskompetanse for grunnskolen med vekt på grunnleggende ferdigheter
Kan være kontaktlærere
Er tydelige og engasjerte klasseledere som skaper et godt læringsmiljø
Skaper læringstrykk og arbeider systematisk med læringsutbytte
Personlig egnethet vil bli vektlagt
De som tilsettes må før tiltredelse levere politiattest, som ikke er eldre enn 3 måneder. Ihht. opplæringsloven § 10-9.

Vi tilbyr

Begynnerlønn ut fra 4 års ansiennitet for nyutdannede lærere
Gode kontaktlærertillegg
Muligheter for relevant etter- og videreutdanning innenfor prioriterte områder
Stort fokus på IKT ved bl.a. læringsbrett til alle elever
God støtte og veiledning fra egen Pedagogisk tjeneste, både på system- og fagnivå
Lønn etter gjeldende tariff
Gode forsikrings- og pensjonsordninger
Minst to referanser må oppgis

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. 6 mnd. prøvetid.
Kopier av attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju. Søknadspapirer vil ikke bli returnert.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25.

 

Søknadsfrist: 06.04.2020

 

Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: Dyktig lærer? Nes-skolen trenger deg!
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4213246865
Stillinger: 1
Arbeidssted Rådhusgata 2, 2150 Årnes

 

Kontaktinformasjon

Øivind Svendsen, Rektor Auli skole
66 10 44 20

Kristine R. Bergli, Rektor Runni ungdomsskole
66 10 44 10

Knut Wilsgård, Rektor Vormsund ungdomsskole
66 10 44 00

Mona Paulsen, Rektor Neskollen skole
66 10 44 60

Siri Kathrine Amundsen Nyheim, Rektor Fenstad skole
66 10 44 30

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.000 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nes kommune i Akershus

Kontaktinfo

  • Se kontakinformasjon pr skole i utlyising. Tittel:
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

April 6, 2020