Undervisningsstillinger Maura skole (snarest og 20/21 – søknadsfrist 19.01.2020)

 

 

Snarest: 100% undervisningsstilling

Fra 1.8.2020: Inntil 500% ledige undervisningsstillinger

 

Undervisningsstillinger Maura skole
Maura Skole, Nannestad kommune

Maura skole har dette skoleåret 485 elever på 1.-7.trinn. Det er 50 ansatte. Vi jobber teambasert og har 3-4 klasser på hvert trinn. Nannestad kommunes strategiplan “Mer og bedre læring 2019-2021” har disse satsingsområdene:

 • Fagfornyelsen og vurdering for læring
 • Inkludering og fellesskap, klasseledelse
 • Grunnleggende ferdigheter, realfag, digital kompetanse

Det er lagt opp til felles kompetanseheving i et samarbeid med Høyskolen Innlandet.

Vi har ledige disse stillingene:

Snarest: 100% undervisningsstilling

Fra 1.8.2020: Inntil 500% ledige undervisningsstillinger

Arbeidsoppgaver

 • Intensive kurs i lesing og regning 1.-4.trinn.
 • Undervisning i musikk og mat og helse 5.-7.trinn.
 • Kontaktlærer fra høsten 2020.
 • Innhold og oppgaver kan tilpasses etter søkerens kompetanse.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som grunnskolelærer/allmennlærer.
 • Gode IKT-ferdigheter, kjennskap til Office 365 – Teams.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner med elever og foresatte.
 • Du er opptatt av elevenes læring og elevenes læringsmiljø.
 • Du er flink til å bygge relasjoner med elever, foresatte og kolleger.
 • Du er lojal og selvstendig og du liker å samarbeide i team.
 • Du har stor arbeidskapasitet og ønsker å bidra til et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode kompetente kolleger.
 • En kommune som driver kompetansebyggende tiltak for alle lærere, samt systematisk veiledning og oppfølging av nyutdannede.
 • God pensjonsavtale.
 • Godkjent politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Minst to referanser må oppgis i søknaden.
Kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden.
Vi gjør oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om konfidensiell behandling, jfr. Offentlighetsloven §25

 

Søknadsfrist:  19.01.2020

 

Arbeidsgiver: Nannestad kommune
Sted: Maura
Stillingstittel: Undervisningsstillinger Maura skole
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4166823912
Stillinger: 1
Arbeidssted Lauvåsvegen 2, 2032 Maura

Kontaktinformasjon

Kari Kristoffersen, Enhetsleder / rektor
66105533

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

Del stillingen

Selskap

Nannestad kommune

Kontaktinfo

 • Kari Kristoffersen
 • Tittel: Enhetsleder / rektor
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 66 10 55 33

Lokasjon

 • Nannestad

Søknadsfrist

Januar 19, 2020