Undervisningsstilling

 

Austmarka barne- og ungdomsskole

Hver eneste dag gjør våre lærere i skolen en innsats for å hjelpe våre barn å nå sine drømmer og mål. Vi trenger enda flere som kan bidra til at alle barn og unge får brukt sitt fulle potensial og blitt den beste utgaven av seg selv. Er du en av dem?

Våre satsingsområder er inkludering, grunnleggende ferdigheter, mestringsorientert læringsledelse og eleven som ressurs. Vi benytter læringsbrett i opplæringen. Kongsvingerskolen består av fem barneskoler, en 1-10-skole og en ungdomsskole.

Det vil være behov for grunnskolelærer med fagkompetanse i norsk, matematikk, engelsk og musikk ved Austmarka barne- og ungdomsskole i to midlertidige stillinger inntil 180%, med mulighet for fast ansettelse.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 31.01.2024
Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Austmarka
Stillingstittel: Undervisningsstilling
Stillinger: 2
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid
Ansettelsesform: Engasjement
Stillingsprosent: 100, 80
Webcruiter-ID: 4748723083

Arbeidsoppgaver

Undervisningsoppgaver i tett samarbeid med lærere eller annet personell
Deltakelse i undervisnings- og skoleutvikling gjennom profesjonsfellesskap på skolenivå
Tverrfaglige samarbeidsoppgaver knyttet til elevenes utvikling

Kvalifikasjoner

Godkjent lærerutdanning
Minimum 30 studiepoeng i aktuelle basisfag
Relevant erfaring fra arbeid på barne- eller ungdomstrinnet er ønskelig
Erfaring med bruk av IKT i opplæringen – gjerne erfaring med læringsbrett
Erfaring fra å jobbe med barn med særskilte behov er ønskelig
Erfaring fra forebyggende arbeid med barn er ønskelig

Personlige egenskaper

Positiv, motivert og engasjert klasseleder
Respektfull og anerkjennende opptreden
Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
Evne til å arbeide selvstendig
Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å arbeide i team
Er bevisst egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse: Austmarka barne- og ungdomsskole, Rindavegen 10, 2224 Austmarka, Norge

Kontaktinformasjon

Kjersti Halteigen, Enhetsleder
Telefon:  +47 900 39 225

 

Om arbeidsgiveren

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Kjersti Halteigen
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: +47 900 39 225

Lokasjon

  • Austmarka
  • Kongsvinger

Søknadsfrist

Februar 16, 2024