Ungdomsdiakon

 

Kirken i Lier har gjennom sine to diakonstillinger utviklet et stort diakonalt arbeid for barn, ungdom, voksne, eldre og for mennesker i sårbare livsfaser. Arbeidet er spredt rundt i hele kommunen, og vi har et spesielt godt samarbeid med kommunen både i forhold til skoler, helsesykepleiere, psykisk helse og rus, flyktninger, sorg, kultur osv. Arbeidet ledes av to diakoner, og nå er stillingen med fokus på ungdom blitt ledig. Ungdomsdiakonen har utviklet møteplasser for unge rundt om på skoler i hele kommunen, og vi har et arbeid i sterk vekst, særlig rettet mot flyktninger.

Kirken i Lier er i stadig utvikling og ønsker å gå foran innen det diakonale arbeidet. Bærekraftsmålene, miljøvern, kamp mot urett og for de sårbare, er sentralt i vårt diakonale arbeid. Det er et godt grunnlag for å utvikle gode miljøer for ungdom i samarbeid med ulike instanser i kommunen og med frivillige organisasjoner. Ungdomsdiakonen vil være en del av et sterkt tverrfaglig nettverk i Lier kirkelige fellesråd, tett samarbeid med menighetsrådene, menighetspedagogene, kateketer, prester, diakonimedarbeider og den andre diakonen i fellesrådet.

 

 • Søknadsfrist: 27.08.2023
 • Arbeidsgiver: Lier Kirkelige fellesråd
 • Sted: Lier
 • Stillingstittel: Ungdomsdiakon
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4683357231

 

Arbeidsoppgaver vil blant annet være

 • Videreføre møteplasser etablert rundt på skoler i hele kommunen (etter skoletid tilbud)
 • Støtte og utvikle konfirmant- og ungdomsarbeid (Unge møter eldre grupper, Aktiv-konfirmant grupper, leir-arbeid)
 • Starte opp diakonalt arbeid for og med ungdom
 • Utvikle, i samarbeid med menighetspedagog, trosopplæringstiltak med fokus på ungdom
 • Drive oppsøkende og utadrettet arbeid innen ungdomsdiakoni
 • Den som tilsettes vil være med på å utvikle et ungdomsarbeid i et spennende vekstmiljø (mangfold, integrering mm.)
 • Det er mange ungdomsskoler og videregående skoler i området, og den som tilsettes vil være med på å forme stillingens innhold.
 • Samhandling mellom kirke og kommune er sentralt

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for diakoner i Den norske kirke. Søkere med annen relevant utdanning og erfaring fra ungdomsarbeid vil også komme i betraktning
 • Dette er stillingen for deg som er engasjert i ungdom og diakoni uansett utdanning.
 • Digital kompetanse
 • Tilfredsstillende norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Like oppsøkende virksomhet i ulike miljøer, være utadvendt og kreativ

 

Personlige egenskaper

 • Engasjert i ungdom og god på relasjonsbygging
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen vil bli vektlagt
 • Gode samarbeidsevner, evne til strukturert planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både selvstendig og i team
 • Erfaring med samskaping, fleksibel, evne til å se muligheter, tørre å tenke nytt, tørre å gjøre feil

 

Vi tilbyr

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer
 • Mulighet for arbeidsveiledning/fadderordning
 • Spennende, varierte og givende arbeidsoppgaver som du er med på å forme og videreutvikle
 • Fleksibel arbeidstid
 • Lønn i henhold til KAs tariff
 • God pensjonsordning

 

Særskilte krav:

 • Søkere må være medlem i Den norske kirke.
 • Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. Kirkelovens § 29.
 • Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid.

 

Klokkersvingen 1, 3400 Lier, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Mette Sønsteby
Kirkeverge
Telefon:+47 48289588

Ole-Jørgen Andersen
Ungdomsdiakon
Telefon:+47 45600321

Del stillingen

Selskap

Lier kirkelige fellesråd

Lenke til firma

https://kirken.no/lier/

Kategorier

Kontaktinfo

 • Mette Sønsteby
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 48289588
 • Ole-Jørgen Andersen
 • Tittel: Ungdomsdiakon
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 45600321

Lokasjon

 • Lier

Søknadsfrist

August 27, 2023