Enhet for kultur og fritid

Ungdomskontakt

 

Vil du være ungdomskontakt i Kongsvinger kommune?

Kongsvinger kommune ønsker å styrke det forbyggende arbeidet blant barn og unge. Vi søker etter deg som er engasjert, uredd, kreativ og som liker å snakke med ungdom og som ønsker å bidra til å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for unge i kommunen.
Oppgaven vil være oppsøkende virksomhet både på dag- og kveldstid, samarbeid med andre kommunale- og ikke kommunale tjenester, samt oppfølging av enkelt individer. Ungdomskontakten skal bidra til å etablere kontakt med barn og ungdom, fange opp individer i risikosonen og veilede disse til å kunne mestre sin egen livssituasjon.

Ungdomskontakten skal jobbe på tvers av kommunale og eksterne enheter. Viktige samarbeidspartnere i dette arbeidet vil være helsesykepleier, SLT-koordinator, politi, barne- og ungdomsskolene, videregående skoler, oppfølgingstjenesten, fritidsklubber, barnevernet, frivilligheten, Nattravnene og det private næringsliv.
Administrativt er stillingen lagt til Kultur- og fritidsenheten med enhetsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

 • Skaffe seg kunnskap om og kjennskap til ulike trender i ungdomsmiljøet
 • Møte ungdommer på deres arenaer og ha fokus på barn og unge med manglende tilhørighet
 • Motivere og følge opp barn og ungdom som har behov for det.
 • Tilby råd og veiledning til målgruppen og deres foresatte der all kontakt baseres på frivillighet og medvirkning
 • Være behjelpelig med å sette i gang aktiviteter for barn og ungdom
 • Delta i koordineringen av og støtteapparatet for barn og ungdom i kommunen
 • Delta i koordinering av sommerjobb og sommeraktiviteter for ungdom

Kvalifikasjoner

 • 3-årig relevant høyskole eller annen høyere utdanning
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom vil bli vektlagt
 • Kompetanse innen psykisk helse og rus foretrekkes
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Du er positiv, byr på deg selv og er utadvendt
 • Du er fleksibel i forhold til arbeidstid og oppgaver, og har vilje til endring
 • Du er selvstendig, men samtidig evner å jobbe i team

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i et tverrfaglig miljø med mange utfordringer
 • Et godt arbeidsmiljø med felles verdier og holdninger
 • Lønn etter relevante kvalifikasjoner og gjeldende avtaleverk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Annet

 • Gyldig politiattest må fremvise før tiltredelse
 • Det må påregnes å bruke egen bil i tjenesten
 • Stillingen vil ha innarbeidet trefftider på kveldstid knyttet til ulike arrangementer i kommunen og aktiviteter ved fritidsklubben
 • Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
 • Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
 • Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 27.04.2021

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Ungdomskontakt
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4373918622
Startdato: 01.06.2021
Råhusplassen 3, 2212 Kongsvinger

 

Kontaktinformasjon

Stig Fonås, Enhetsleder
901 39 770

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Stig Fonås
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 901 39 770

Lokasjon

 • Kongsvinger

Søknadsfrist

April 27, 2021