Vannområdekoordinator (søknadsfrist 15.06)

Vefsn kommune har 13 500 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6.
Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 21 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement

 

Vannområdekoordinator

 

Beskrivelse

Vefsn kommune søker etter vannområdekoordinator for vannområdene Vefsnfjorden/Leirfjorden og Bindalsfjorden/Velfjorden i 100 % stilling i 2 år, fra og med 01.07.2020.

Arbeidet med vannforskriften har vært lokalt forankret i Nordland vannregion gjennom lokale prosjektledere og denne stillingen er en videreføring av dette. Stillingen legges til avdeling Plan og utvikling eller Teknisk drift. Arbeidet skal følge opp regional plan for vannforvaltning for Nordland og Jan Mayen vannregion. Forvaltningsplanen legger føringer for regional aktivitet og planlegging og kommunene har mange tiltak som både skal igangsettes og gjennomføres i denne planperioden.

Arbeidsoppgaver

-Utarbeide tiltaksoversikter på lokalt nivå og bidra til koordinering av tiltaksgjennomføring på tvers av kommunegrenser.
-Avholde kurs i vann-nett for saksbehandlere og planleggere i kommunene.
-I samarbeid med Vannregionmyndigheten bidra til informasjon om arbeidet og konsekvensene av den regionale planen for kommunene.
-Bidra til at kommunene får gjennomført og samordnet nødvendig problemkartlegging der dette trengs. Eksempelvis kartlegging av spredte avløp.
-Bidra til samordning og gjennomføring av overvåking innen kommunenes sektoransvar.
-I samarbeid med fylkesmannen bidra til å oppdatere karakteriseringen innen de kommunale områdene.

Ønskede kvalifikasjoner

Søkeren må ha god kunnskap og interesse innen fagfeltet. Relevant utdanning på høgskole- eller universitetsnivå kreves. Vi legger vekt på gode samarbeidsevner, serviceinnstilling og god muntlig- og skriftlig framstillingsevne.

Vi tilbyr

– Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
– Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
– Faglig og positivt arbeidsmiljø
– Sosialt og faglig fellesskap med andre vannkoordinatorer i Nordland vannregion

Lønnsvilkår

Lønn ihht gjeldende tariff, kompetanse og ansiennitet.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no.
Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju.
Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere
Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger.
Søkerlister blir offentliggjort.
Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

 

Søknadsfrist 15.06.20

 

Vår ref  1549-MARIUSF
Merk søknad

Fakta

Selskap Vefsn kommune
Stilling Rådgiver
Stillingstype Engasjert
Lokasjon Plan og utvikling

 

Kontakter

John Peter Garnes, Enhetsleder
[email protected]
Mobil  976 60 438  Arbeid  75 10 18 00

 

Del stillingen

Selskap

Vefsn kommune

Kontaktinfo

  • John Peter Garnes
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 976 60 438 Arbeid 75 10 18 00

Lokasjon

  • Mosjøen

Søknadsfrist

Juni 15, 2020