Seksjon tekniske tenester
Fast
Webcruiter-ID: 4400860572
Ørsta
 
Søknadsfrist: 08.08.2021
 
 
 
Fast
Webcruiter-ID: 4400817162
Ørsta
 
Søknadsfrist: 08.08.2021
 
 
 

Ørsta kommune er med om lag 10 900 innbyggjarar den 5. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Arbeidet vårt byggjer på kommunen sine verdiar:

Tillit – gjennom gjensidig respekt, forståing og likeverd
Energi – gjennom entusiasme, inkludering og humor og glede
Løysingsvilje – gjennom lagånd, tydelege mål og meiningsfylte oppgåver

Utvikling – gjennom medverknad, tilbakemelding og verdsetjing av kunnskap

 

 

Del stillingen

Selskap

Ørsta kommune

Kategorier

Kontaktinfo

  • Inger B Liadal
  • Tittel: Seksjonsleiar Omsorg og sjukeheim
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 919 95 744

Lokasjon

  • Ørsta

Søknadsfrist

April 16, 2021