Vi søker engasjert vernepleier / sykepleier for arbeid i samlokaliserte boliger

Vernepleier / sykepleier

 

Vi har ledig 100 % stilling som vernepleier / sykepleier, med rekrutteringstillegg.
Tjenester for funksjonshemmede med tjenestested for tiden lokalisert til Nor gård ønsker deg med på laget, og har ledig fast stilling som vernepleier / sykepleier i 100 % stilling. Det arbeides turnus, med hver tredje helg. Arbeidet ytes for tiden i omsorgsboliger på Nor gård, som består av 11 samlokaliserte leiligheter og eneboliger.

Målgruppen for tildeling av bolig ved Nor gård er mennesker med psykisk utviklingshemming. Den siste tiden har kommunen sammen med pårørenderepresentanter, jobbet med å etablere ytterligere 8 leiligheter med fellesareale og tjenestebase, lokalisert til Ringveien, sentralt i Råde. Forventet ferdigstillelse for boligene er slutten av mai, begynnelsen av juni 2024. Det forventes gradvis innflytting og oppstart av tjenester. Felles for Nor gård og Ringveien er at den enkelte skal eie eller leie bolig, og de ansatte ved stedet gir praktisk bistand og veiledning i tråd med enkeltvedtak. De fleste beboere har sitt daglige arbeid på dagtilbud på Nor gård. Personalet sørger også for at beboerne får dekket sitt tjenestebehov og bistår i tråd med vedtak og kvalitetskrav. Tjenesten har en god tverrfaglig sammensetning av real- og fagkompetanse innen høgskole, fagskole og assistenter. Det er i dag knyttet ca 30 årsverk til arbeid i turnus ved Nor gård. Det forventes en betydelig økning av personell ved oppstart av nye boliger i Ringveien. Oppstart med nye boliger vil for enkelte ansatte kunne bety spennende oppgaver i forhold til planlegging av oppstart, kunnskapsoverføring, og tilrettelegging av nye tjenester, med en blanding av nytt og gammelt personell.

Råde kommune er stadig på utkikk etter nye og gunstige måter å organisere sine tjenester. Vi vurderer for tiden om det kan være aktuelt med et tettere samarbeid mellom helse, oppvekst og skole.

Arbeidsoppgaver

Vernepleier / sykepleier har et ansvar for å ivareta og sikre gode tjenester, ved å løse faglige utfordringer innen atferd og somatikk. Alle vernepleiere / sykepleiere har tildelt ansvar som primærkontakt for en av stedets beboere. Primærkontakt jobber tett opp mot utforming av tiltak og aktiviteter for den enkelte tjenestemottaker, samt har en viktig rolle for å kommunisere med andre samarbeidspartnere og pårørende. Den ansatte må sammen med andre høgskoleutdannede på stedet, ivareta sitt ansvar for å veilede, og bistå med sin fagkompetanse til de andre ansatte i avdelingen. Ansatte med høgskoleutdanning rullerer på ansvarsvakter. Ansvarsvakter skal bidra til å delegere oppgaver og til å sikre at det er rett kompetanse til rett tid og sted.

Oppgaver:

Bidra til at den enkelte tjenestemottaker opplever at de har et aktivt og meningsfylt liv
Sikre god oppføling av somatiske forhold og nødvendig medikamentell behandling
Sikre at vi til enhver tid ivaretar et nødvendig miljøterapautisk tilbud
Veilede kollegaer ved behov, herunder helse- og omsorgstjenestens Kap 9.
Utføre arbeidsoppgaver i tråd med den enkeltes vedtak og tiltaksplaner. Eks; bistå den enkelte tjenestemottaker med veiledning og praktiske gjøremål
Utøve faglig forsvarlig tjenesteutøvelse i forhold til brukernes behov, god forvaltningsskikk, virksomhetsplaner, samt gjeldende lover, regler og forskrifter
Bidra til et godt arbeidsmiljø med trivsel og utviklingsmuligheter for alle ansatte
Være faglig oppdatert, bidra til et miljø med høy kvalitet på arbeidet og bidra til måloppnåelse
Oppgaver utover dette kan delegeres fra avdelingsleder.

Vi søker

 • Vi søker offentlig godkjent vernepleier eller sykepleier.
 • Søker må ha førerkort klasse B. med manuelle gir

Ønskede kvalifikasjoner

 • Vi ønsker ansatte som har kjennskap til arbeid med mennesker med omfattende bistandsbehov og bruk av ulike hjelpemidler.
 • Vi ønsker også at søkere har kjennskap til og erfaring med; Helse- og omsorgstjenestelovens Kap 9, medikamenthåndtering og epilepsi.
 • Autorisasjon som vernepleier eller sykepleier
 • Erfaring fra arbeid med personer med stort bistandsbehov
 • Gode samarbeidsevner
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evnen til å fatte hurtige avgjørelser, handle rolig og målrettet
 • Evnen til å kommunisere godt muntlig og skriftlig
 • Man må være lojal mot de vedtak og avgjørelser som fattes
 • Man må ha interesse og vilje til å oppdatere seg faglig og i tråd med den opplæring og de kurs som kreves på stedet
 • Personlige egnethet vektlegges.

Vi kan tilby

 • Lønn med rekrutteringstillegg på kr 20 000,-
 • Vi dekker studielån med inntil kr 15 000,- i inntil 3 år, mot fremvist kvittering
 • Ansvarsvakt tillegg på kr 12 500,- for de som kvalifiserer for det
 • Gode ansiennitetstillegg som trer til, ved 18 og 20 års ansiennitet
 • Minimum 2 fagdager pr år for alle fast ansatte
 • Individuell veiledning
 • Et godt og variert arbeidsmiljø, hvor ansatte viser gode fagkunnskaper, glede og engasjement i jobben sin
 • En spennende stilling med varierte oppgaver
 • Et hyggelig arbeidsmiljø med mye kompetanse, engasjerte kollegaer og høy trivsel
 • Nærhet til offentlig transport og gode parkeringsmuligheter
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale/gjeldende tariff. Det vil bli trukket 2 % av lønnen til KLP.

Andre opplysninger

Det kreves gyldig politiattest for å kunne arbeide på stedet. / Politiattest er påkrevet.

 

Søk på stillingen her.

 

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist: 14.01.2024

 

Tiltredelse: 01.04.2024

Arbeidssted: Virksomhet TFF

 

Kontaktpersoner:

Tor Arild Løining
mob: +47 92080129

Trond Gundersen
mob: +47 99301061

 

Hjemmeside:

/www.rade.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-levekar/nedsatt-funksjonsevne/tjenester-for-funksjonshemmede/

 

Adresse:

Norveien 21 1640 Råde

 

Råde kommune

Råde kommune ligger sentralt beliggende mellom Sarpsborg, Fredrikstad og Moss. Kommunen har ca. 7500 innbyggere. Hovednæringene er vesentlig landbruk, men det er også mange industri-, håndverks-, entreprenør- og servicebedrifter som har etablert seg i Råde. I tillegg kan kommunen by på naturperlen Vansjø for bading, kanoturer og rekreasjon og en vakker kystlinje mot Oslofjorden, samt et variert skogsterreng.
Råde kommune ønsker å være representativ for mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisk bakgrunn.

Del stillingen

Selskap

Råde kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Tor Arild Løining
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 92080129
 • Trond Gundersen
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 99301061

Lokasjon

 • Råde

Søknadsfrist

Desember 17, 2023