Sandefjord kommune Bolig, aktivitet og avlastning

To ledige 100 % stillinger

 

Vernepleiere

 

Seksjon BOA fortsetter med rekrutering av vernepleiere

Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning

Seksjon Bolig, Aktivitet og Avlastning (BOA) består av 13 enheter som i hovedsak gir tjenester til voksne personer med ulik grad av utviklingshemming. Tjenestene gis som ambulerende tjenester, tjenester i heldøgns bemannede boliger, avlastning, samt dagtilbud. Det er et mål å være en seksjon som kjennetegnes av heltidskultur. Vi har ulike arbeidstidsordninger som bygger oppunder denne målsetningen. Det arbeides målrettet i seksjonen for felles kultur, forståelse og støtte på tvers av enhetene.  

 Seksjon BOA trenger flere vernepleiere og har behov for dere som er initiativrike, dyktige, innovative, tar ansvar og som bidrar til utvikling og løsning av kommunens og seksjonens oppgaver. I våre tjenester er ivaretakelse av brukers rettigheter og aktiv deltakelse i sitt eget liv viktige prinsipper for alle ansatte.  

Seksjon BOA har felles utlysning og vil ha felles informasjonsmøte hvor de ulike enhetene blir presentert i forkant av intervjuruder  for å sikre at det er rett person som ansettes på rett plass.   

 Seksjon BOA har 2 ledige 100% stillinger fordelt på 2 ulike enheter. 

Variasjon i oppgavene i seksjonen gjenspeiles i enhetenes størrelse og årsverk. Videre vil arbeidsoppgaver, fokusområder og behovet for kompetanse variere ut ifra tjenestene som ytes i de aktuelle enhetene.

Enheter som ønsker nye dyktige medarbeidere er: Budalen og Laholmåsen. 

Seksjon BOA holder muligheten åpen for at ytterligere enheter kan eller vil ha behov for vernepleierkompetanse i utlysningsperioden.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i vernepleie (siste års studenter i vernepleie har mulighete til å søke og kan bli vurdert)
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med personer med utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og utfordrende atferd
 • Kunnskap om lovverk som regulerer tjenestene, herunder HOL kap. 9 
 • Evne til å jobbe målrettet og systematisk
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode datakunnskaper
 • Må kunne jobbe selvstendig, så vel som i team
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort kl. B, manuelt gir
 • Personlig egnethet vektlegges.

Arbeidsoppgaver

 • Målrettet arbeid, sammen med leder for aktivt å øke faglige kvalitet, herunder HOL kap 9, samt opprettholde god kultur og kollegaivaretagelse i boligen  
 • Ansvarlig for veiledning av kollegaer
 • Ansvar for faglig arbeid i avdelingen som kartlegging, utarbeide mål – og tiltaksplan, tiltak og oppfølging
 • Sikre intregitet og respekt ovenfor beboerne
 • Tilrettelegge for arbeid og aktiviteter
 • Målrettet miljøarbeid knyttet opp til den enkelte brukers behov
 • Dokumentasjon
 • Medisinansvar
 • Fagansvar/ tjenesteansvarlig/Iplos

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Personlig og faglig utvikling
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Lønn som følger av lokalt rekrutteringsfokus; avhengig av ansiennitet lønnes man i spennet kr 451.400 – 506.400. (dvs. ved 0 – 6 års ansiennitet, får man årslønn som 8 års ansiennitet).
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Bedriftsidrettslag med stor bredde i tilbudene

Andre forhold:

Det er krav til fremlegg av gyldig politiattest, jf Helse og omsorgstjenesteloven §5-4
Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.
Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henholdt til gjeldende tariffavtale, med stillingskode 6455 – Vernepleier
Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

 

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist: 31.05.2021

 

Tiltredelse: Etter avtale

Arbeidssted: Laholmåsen og Budalen

 

Kontaktpersoner:

Hilde Ristvedt

mob: 97008114

Stian Tønnessen, leder Laholmåsen

mob: +47 90745060

 

 
 
Sandefjord kommune Bolig, aktivitet og avlastning

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kategorier

Kontaktinfo

 • Hilde Ristvedt
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: 970 08 114
 • Stian Tønnessen
 • Tittel: LAHOLMÅSEN: leder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 907 45 060

Lokasjon

 • Sandefjord

Søknadsfrist

Mai 31, 2021