Avdelingsleder i hjemmetjenesten (søknadsfrist 15.12)

Holmestrand kommune, Hjemmebaserte tjenester

 

Avdelingsleder i hjemmetjenesten

 

Multitalent til lederteamet i hjemmetjenesten søkes!

Vi er på jakt etter en innovativ og beslutningsdyktig leder som viser vei! Er det deg?

Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle fremtidens kommunale helse- og omsorgstjenester i samskaping med brukere og faglig dyktige medarbeidere. Vi kan tilby en spennende og inspirerende lederstilling ved kommunens hjemmetjeneste i Sande i «nye Holmestrand kommune».

Sande og Holmestrand kommuner slår seg sammen 01.01.2020 og danner nye Holmestrand kommune. Virksomhet hjemmebaserte tjenester vil bestå av om lag 139 årsverk fordelt på tre hjemmesykepleie avdelinger, omsorgsboliger, nattjeneste og praktisk bistand. Målsetningen for virksomheten er å legge til rette for at innbyggerne kan bo i eget hjem så lenge som mulig. Avdelingsleder rapporterer til virksomhetsleder og inngår i ledergruppen til virksomheten.

Virksomheten benytter fagsystemene Cosdoc og Visma ressursstyring. I tillegg innføres nå IKOS for kvalitetssikring av tjenestene. Kommunen benytter aktivt 10-faktor medarbeiderundersøkelse.

Kommunens helse- og omsorgstjenester er i endring. Ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi og velferdsteknologi vil bli tatt i bruk i tjenestene i langt større grad enn i dag. Holmestrand kommuner har ambisjon om å legge til rette for digitalisering og er i gang med bred implementering av ulike typer velferdsteknologi, der hjemmetjensten har et stort delansvar.

Viktigste arbeidsoppgaver

Personal-, økonomi- og fagansvar for avdelingen
Planlegge og tilrettelegge for videreutvikling av våre tjenester
Pådriver i innovative prosjekter
Bygge felles kultur som sikrer likeverdige tjenester i ny kommune
Motivere til læring og fornyelse
Se potensialet i den enkelte ansatte, og jobbe aktivt med medarbeiderutvikling og mestringsorientert ledelse.
Vi er inne i en tid med endringer. I forbindelse med kommunesammenslåing fra 2020, kan det innebære endringer i ansvarsområde.

Krav til kvalifikasjoner

Minimum 3-årig relevant helsefaglig utdanning fra høyskole eller universitet, fortrinnsvis sykepleier
Videreutdanning innen ledelse/administrasjon er ønskelig.
Erfaring fra personalledelse er ønskelig
Erfaring fra omstillings- og utviklingsarbeid er ønskelig
God digital kompetanse.
Førerkort og bil

Personlige egenskaper:

Du er nytenkende og viser vei
Du er tydelig, strukturert, beslutningsdyktig og har god gjennomføringsevne
Du har gode kommunikasjons- og samhandlingsevner
Du har forståelse for økonomi og rammebetingelser
Du har gode strategiske og analytiske egenskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

En spennende og utfordrende 100% stilling som avdelingsleder innenfor et fagfelt med stor samfunnsbetydning og stor offentlig interesse.
Et godt arbeidsmiljø med kompetente og hyggelige medarbeidere og kolleger.
Gode muligheter for faglig og personlig utvikling.
Lønn i hehold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Referansenr:  19/7238

Fylke:  Vestfold
Jobbtype: Fast  Heltid/Deltid: Heltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist:  15.12.2019

 

Arbeidssted:  Sande

 

Kontaktpersoner:
konst. Virksomhetsleder Even Thornquist

mob: 41102359

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no

Adresse:
Roveveien 43 3085 Holmestrand

Holmestrand kommune, Hjemmebaserte tjenester
Holmestrand og Sande er i en sammenslåingsprosess. Hof og Holmestrand ble en ny kommune fra 1.1.2018, og Sande skal med fra 1.1.2020. Den nye kommunen vil ha ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk ved sammenslåingen. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

  • Even Thornquist
  • Tittel: Konst. Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 411 02 359

Lokasjon

  • Sande I Vestfold

Søknadsfrist

Desember 15, 2019