Avdelingsleder, Vigeland botjeneste (søknadsfrist 22.10)

 

 

Avdelingsleder

 

Vigeland botjeneste, Lindesnes kommune

Enhet for Miljøterapeutiske tjenester i tjenesteområdet Velferd i Lindesnes kommune, består av 6 avdelinger som yter tjenester til mennesker med ulike former for utviklingsforstyrrelser/skader. Her er det nå ledig en 100 % fast stilling som avdelingsleder.

Stillingen vil få ansvar for drift av Vigeland Botjeneste som omfatter omsorgsboliger på Gahre og Vigeland samt nyetablering av gruppeboliger på Smibakken. I tillegg har botjenesten pr i dag ansvar for støttekontakter og avlastning.

Stillingen som avdelingsleder er en 100% administrativ stilling, og det vektlegges at avdelingen ledes i nært samarbeid med teamkoordinatorer som har klart definerte arbeidsoppgaver knyttet til fag og drift.
Innehaver av stillingen vil inngå i ledergruppen til Miljøterapeutiske tjenester og skal utøve ledelse i tråd med kommunens verdigrunnlag, kommuneplan og øvrige styrende dokumenter. Avdelingsleder rapporterer til enhetsleder.

Stillingen lyses ut med fast ansettelse fra snarest eller etter avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Delegert ansvar for økonomi-, personal- og fagansvar for avdelingen.
 • Et viktig ansvarsområde for avdelingsleder er samhandling med andre virksomheter i tjenesteområdet, andre tjenesteområder i kommunen, rådmann og eksterne samarbeidsparter.
 • I samarbeid med teamkoordinatorer legge til rette for en god faglig standard på drift og personaladministrasjon, samt fokus på samarbeid med foreldre/pårørende.
 • Ansvarlig for gjennomføring av drift og utvikling av de tjenester avdelingen skal levere.

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig universitets- eller høgskoleutdanning innen
  helse-/sosialfag
 • Relevant ledererfaring fra offentlig og/eller privat virksomhet
 • Relevant arbeidserfaring og erfaring med personalansvar
 • Erfaring/ forståelse for avtaleverket og utarbeidelse av turnus/ turnusarbeid
 • Gyldig politiattest må kunne fremvises før tiltredelse

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • Relevant videreutdanning innen økonomi/ledelse
 • God økonomiforståelse samt forståelse for lederrollen
 • Erfaring fra partsamarbeid og forståelse for rammebetingelsene i
  kommunal sektor
 • Relevant digital kompetanse
 • Gode strategiske evner
 • Relevant HMS-kompetanse

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en avdelingsleder som har tydelige lederegenskaper, er selvstendig, klar og målrettet og med gode samarbeidsevner og høy gjennomføringsevne
 • Må bidra til god dialog med avdelingens ansatte, brukere og deres pårørende
 • Er resultat- og utviklingsorientert
 • Har evne til å motivere medarbeidere og skape gode relasjoner
 • Har evne til å stå i krevende situasjoner
 • Har evne til å forene og utvikle fag, systemer, rutiner og kultur i enheten i nært samarbeid med teamkoordinatorer
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

Utfordrende, varierte og selvstendige arbeidsoppgaver, lønn etter gjeldende avtale.

 

Søknadsfrist: 22.10.2020

 

Arbeidsgiver: Lindesnes kommune
Sted: Lindesnes
Stillingstittel: Avdelingsleder
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4294178873
Stillinger: 1
Arbeidssted Farmoveien 2, 4520 Lindesnes

 

Kontaktinformasjon

Idar Tronstad, Konst. enhetsleder
+47 94 80 69 60
[email protected]

Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder.

Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!

 

Del stillingen

Selskap

Lindesnes kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Lindesnes

Søknadsfrist

Oktober 22, 2020