Avdelingsledere 100% sykehjem (søknadsfrist 15.03)

Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

Avdelingsledere 100 % fast stilling Marienlyst sykehjem

 

Avdelingsleder 100 % fast stilling Marienlyst sykehjem 2. etg.
Sykehjemsavdelingen har 16 plasser, hovedsakelig for langtidsopphold.

Avdelingsleder 100 % fast stilling Marienlyst sykehjem 3. etg
Sykehjemsavdelingen har 14 plasser, fordelt på langtids-, korttids- og rehabiliteringsplasser samt KAD plasser somatikk.

Kvalifikasjoner
For begge tillingene gjelder

Søkere må være offentlig godkjent sykepleier. Avdelingsleder har ansvar for å videreutvikle systemer for å sikre at pasienters og pårørendes rettigheter og interesser blir ivaretatt, og er ansvarlig for at helsetjenester og sykepleie utøves i overensstemmelse med avdelingens målsetting og med fokus på pasientsikkerhet

Du som søker har faglig tyngde, er en tydelig leder og evner å være en pådriver for et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø. Avdelingsleder må påregne å jobbe noe operativt ute i avdelingen.
Det legges til rette for etter- og videreutdanning.
Avdelingsleder er faglig og administrativt overordnet medarbeidere i egen avdeling, og er deltaker i virksomhetens ledergruppe. Stillingene har dagarbeidstid.

Søkeren må ha gode datakunnskaper og erfaring med bruk av elektronisk pasientjournal. Kjennskap til bruk av ressursstyringsverktøy og utarbeiding av turnus vektlegges.
Videreutdanning i og erfaring fra ledelse og administrasjon, gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kommunalområde Helse og omsorg er for tiden inne i en omorganiseringsprosess, og det vil kunne medføre endringer i avdelingsledernes ansvarsområde og arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr

En utfordrende og spennende stilling
Livsfaseorientert personalpolitikk
Lønn etter avtale/gjeldende avtaleverk
Dekning av flytteutgifter med inntil 50% av kostnaden

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune.
Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2% av brutto lønn

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Det gjøres oppmerksom på det vil bli foretatt en vurdering av søkere som eventuelt ønsker søknaden sin unntatt offentlighet. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort. Jf. Offentlighetsloven §25.

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel

Dersom du har problemer med regstreringen kan du henvende deg til vårt servicesenter

 

Søknadsfrist 15.03.20

 

Vår ref1059
Merk søknad

Fakta

Selskap Kragerø kommune
Stilling Avdelingsleder
Stillingstype Fast
Lokasjon Kommunalområdet Helse- og omsorgstjenester

 

Kontakter

Stella-Renèe Syvertsen, Virksomhetsleder for helsetjenester
[email protected]
Mobil 992 05 787

Del stillingen

Selskap

Kragerø kommune

Kontaktinfo

  • Stella-Renèe Syvertsen
  • Tittel: Virksomhetsleder for helsetjenester
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 992 05 787

Lokasjon

  • Kragerø

Søknadsfrist

Mars 15, 2020