Avdelingsleiar Røldal PLOMS (søknadsfrist 31.05)

 

Ullensvang kommune Røldal pleie og omsorg

 

100% stilling som avdelingsleiar ved Røldal PLOMS

 

Avdelingsleder sykepleier 100% stilling

Vi søker en person som har kvalifikasjoner:

 • Autorisasjon som offentlig godkjent sykepleier
 • Klinisk kompetanse innen eldreomsorgen vektlegges
 • Ledererfaring, samt kunnskap og erfaring i ressursplanlegging
 • Videre utdanning inne ledelse er et ønske
 • Evne til til å kunne ta selvstendige avgjørelser og som tåler å stå i stort arbeidspress med utfordrende oppgaver
 • Gode dataferdigheter
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse

Arbeidsoppgaver:

 • Avdelingsleder arbeider systematisk med å sikre og drifte utvikle tjenesten i tråd med kommunens mål og krav i lov og forskrifter
 • Gjennomføre og implimentere mål – og strategiarbeid
 • Være en synlig avdelingsleder i Røldal pleie og omsorg
 • Ansvar for turnusplanlegging
 • Undervise, veiledning og formidling

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i faget, er strukturert og løsningsorientert
 • trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Evne til å delegere, motivere, veilede og videreutvikle medarbeidere
 • Evne til å se, og forstå, at arbeidsplassen er en del av en større organisasjon
 • Evne til å manøvrere i krysspress mellom krav,ønsker og ressurser
 • personlig egnethet blir vektlagt

Fylke: Vestland
Jobbtype: Fast  Heiltid/Deltid: Heiltid  Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 31.05.2020

 

Arbeidsstad: Røldal

 

Kontaktpersonar:

Jorunn Selsvik

mob: +47 92021980

 

Heimeside:

www.ullensvang.kommune.no

 

Ullensvang kommune Røldal pleie og omsorg
– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Bløming 1 Foto: Sigrid D. Dagestad, Ullensvang kommune

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Røldal

Søknadsfrist

Mai 31, 2020