Bamble helsehus: Sykepleiere 51,6, 4×60 og 100% (søknadsfrist 10.05)

 

                 

Velkommen til Bamble kommune

Bamble kommune er en veldrevet og flott kystkommune hvor det er godt å bo og fint å feriere. Kommunen har et variert industri og næringsliv hvor prosessindustrien ved Frierfjorden spiller en viktig rolle. Kommunen arbeider tett sammen med næringslivet og tar aktivt i bruk virkemidler for å skape vekst og utvikling. Kommunens beliggenhet og godt utbygde infrastruktur er et viktig fortrinn som har skapt grunnlag for næring basert på turisme og opplevelser. Dette er noe kommunen arbeider aktivt med for å utvikle videre. Kommunen står overfor den største satsingen i nyere tid innenfor oppvekst, barn og unge med bygging av aktivitetssenter og ungdomsskole på Grasmyr.

Det administrative senteret ligger i Langesund. Kommunen har drøyt 14.100 innbyggere og i overkant av 1000 ansatte.

 

HO-Sykepleier-60%-Rehabilitering-Bamble Helsehus

Denne sykepleiestillingen er på rehabiliteringsavdelingen. Stillingen er ledig fra juni 2020. Rehabiliteringsavdelingen er en opptreningsavdeling med fokus på trening og mestring. Avdelingen jobber tverrfaglig og har en egen ansatt fysioterapeut. Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Man må påregne å utføre sykepleieroppgaver på flere avdelinger på helsehuset ved behov. Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg som sykepleier både personlige og tverrfaglige utfordringer. Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også et eget simuleringsrom.

Søknadsfrist 10.05.20
Selskap Bamble kommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Rehabilitering

 

HO-Sykepleier-51,6% natt-Langt/kortt.3-Bamble Helsehus

Bamble helsehus har ledig en fast sykepleierstilling på natt i 51,6%. Denne stillingen er på Vest i 2. og 3. etg. Her finner man ordinære sykehjemsavdelinger, korttidsavdeling og skjermet avdeling. Avdelingene er organisert slik at personalet må jobbe med alle de ulike funksjonene på de ulike avdelingene. Stillingsprosenten kan økes om ønskelig. Nattjenesten inne på huset jobber nært sammen med nattjenesten ute i sonene. Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Man må påregne å utføre sykepleieroppgaver på flere avdelinger på helsehuset ved behov. Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg som sykepleier både personlige og tverrfaglige utfordringer. Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også et eget simuleringsrom.

Søknadsfrist 10.05.20
Selskap Bamble kommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bamble Helsehus

 

HO-Sykepleier-60%-Langt. 2, Skjermet-Bamble Helsehus

Stillingen som er ledig er en 60% fast sykepleierstilling. Stillingen er i 2 etg. på Bamble helsehus. Her er det en ordinær sykehjemsavdeling med 13 plasser samt en avdeling med sju plasser i forsterket skjermet enhet. Stillingen vil være på begge disse avdelingene. Forsterket skjermet avdeling er en avdeling hvor vi vektlegger bruk av balanserte aktiviteter og miljøterapeutiske tiltak. Man må påregne å kunne ta sykepleieroppgaver også ved andre avdelinger. Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Avdelingen ser på eventuelt å ta i bruk nye turnusordninger. Vi har beboere og brukere med svært verierte behov og vil derfor kunne tilby deg både personlige og tverrfaglige utfordringer. Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også et eget simuleringsrom.

Søknadsfrist 10.05.20
Selskap Bamble kommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bamble Helsehus

 

HO-Sykepleier-100%-Langtid 2, Skjermet-Bamble Helsehus

Stillingen som er ledig er en 100% fast sykepleierstilling. Stillingen er i 2 etg. på Bamble helsehus. Her er det en ordinær sykehjemavdeling med 13 plasser samt en avdeling med sju plasser i forsterket skjermet enhet. Stillingen vil være på begge disse avdelingene. Forsterket skjermet avdeling er en avdeling hvor vi vektlegger bruk av balanserte aktiviteter og mijøterapeutiske tiltak. Man må påregne å kunne ta sykepleieroppgaver også ved andre avdelinger. Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Avdelingen ser på eventuelt å ta i bruk nye turnusordninger. Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg både personlige og tverrfaglige utfordringer. Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også et eget simuleringsrom.

Søknadsfrist 10.05.20
Selskap Bamble kommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bamble Helsehus

 

HO-Sykepleier-60% natt-Kad/Lindr.-Korttid, Bamble Helsehus

Bamble helsehus har ledig fast stilling som sykepleier i 60% stilling. Denne stillingen er primært på Kad/lindrende og korttidsavdelingen i øst. Denne avdelingen har en blanding av korttidsplasser, KAD plasser og lindrende enhet. Avdelingen er organisert slik at personalet må jobbe med alle de ulike funksjonene. Det er lege tilstede på huset hele døgnet ift legevakt. Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Man må påregne å utføre sykepleieroppgaver på flere avdelinger på helsehuset ved behov. Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg som sykepleier både personlige og tverrfaglige utfordringer. Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset. Det er mange muligheter for å delta på både interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også et eget simuleringsrom.

Søknadsfrist 10.05.20
Selskap Bamble kommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bamble Helsehus

 

HO-Sykepleier-60%-Langt/kortt. 3-Bamble Helsehus

Bamble Helsehus har en ledig 60% fast sykepleierstilling ledig fra mai 2020. Denne stillingen er primært i 3. etg. Vest på ordinær sykehjemsavdeling med noen korttidsplasser. Avdelingene er organisert slik at personalet må jobbe med alle de ulike funksjonene på de ulike avdelingene. Stillingen er i turnus med arbeid hver tredje helg. Man må påregne å utføre sykepleieroppgaver på flere avdelinger på helsehuset ved behov. Vi har beboere og brukere med svært varierte behov og vil derfor kunne tilby deg som sykepleier både personlige og tverrfaglige utfordringer. Vi har gode fagutviklingsmuligheter på helsehuset.Det er mange muligheter for å delta på både interne og eksterne kurs. Helsehuset har en egen tverrfaglig kompetansegruppe som planlegger og organiserer interne kurs og undervisning. Helsehuset har også et eget simuleringsrom.

Søknadsfrist 10.05.20
Selskap Bamble kommune
Stillingstype Fast
Lokasjon Bamble Helsehus

Del stillingen

Selskap

Bamble kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Langesund

Søknadsfrist

Mai 10, 2020