Fagsjukepleiar / sjukepleiar (søknadsfrist 17.02)

 

 

 

Fagsjukepleiar/sjukepleiar 40/60 stilling 

 

 

Kvalifikasjonar:

 • Autorisasjon som offentleg godkjent sjukepleiar (40/60)
 • Ønskeleg med erfaring frå eldreomsorgen og arbeid med psykisk utviklingshemma
 • Må ha god datakompetanse
 • Beherska norsk skriftleg og munnleg godt
 • Autorisasjon jf. helsepersonelloven
 • Godkjent politiattest må kunne leggjast fram ved tilsetjing

Arbeidsoppgåver:

 • Ansvar for rutinar og prosedyrar
 • Sette i verk tiltak mot prosedyreavvik/rutinesvikt
 • Vera fagleg ressursperson for dei tilsette
 • Ansvar for planlegging og gjennomføring av internundervisning/fagdagar
 • Smittevern
 • Opplæring/vedlikehald av medisinsk teknisk utstyr

Personlege eigenskapar:

 • Er engasjert i faget, er strukturert og løysningsorientert
 • Serviceminded i ein travel kvardag
 • Ha fokus på pasientsikkerheit
 • Kunna jobba godt sjølvstendig og i team
 • Ha evna til å delegera, motivera, rettleia og videreutvikla medarbeidarar
 • Ha evna til å sjå, og forstå , at arbeidsplassen er ein del av ein større organisasjon
 • Ha evna til å manøvrera i krysspresset mellom krav, ønsker og ressursar
 • Personlege eigenskapar vert vektlagt

Vi tilbyr:

 • Allsidig og utviklende fagmiljø med eigne fagdager og moglegheiter for hospitering
 • 2 delt turnus med eigne nattevaktar
 • Fagleg rettleiing
 • Ein allsidig arbeidsdag
 • IA – bedrift

 

Ønsker du fleire opplysningar om stillinga, kontakt:

Jorunn Selsvik, veksemdsleiar Røldal pleie og omsorg

Mobil: 920 21 980  E-post: [email protected]

 

Søknad med CV og relevante attestar/vitnemål skal sendast til Ullensvang kommune ved [email protected]

Merk søknad med saksnummer

 

Søknadsfrist: 17.02.02

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

 • Jorunn Selsvik
 • Tittel: Veksemdsleiar Røldal pleie og omsorg
 • E-Post: [email protected]
 • Mobil/Tlf: 920 21 980

Lokasjon

 • Røldal

Søknadsfrist

Februar 17, 2020