Sykepleiere *Helsefagarbeidere (søknadsfrist 31.01)

 

Ledige stillinger som sykepleier

Hattfjelldal kommune har ledige stillinger som sykepleier, både faste og vikariater for snarlig tiltredelse. Disse er:

  • 70% fast stilling
  • 100% vikariat tom 20.08.2020
  • 100% vikariat tom 31.12.2020

Det gjøres oppmerksom på at det vil være muligheter for å kombinere 70% fast stilling med vikariater av korterere varighet slik at stillingsstørrelsen kan bli tilnærmet 100%.

Felles for alle stillingene:

Stillingene inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

Ønskede kvalifikasjoner:

– Norsk autorisasjon som sykepleier

– Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

– Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

– Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

– Førerkort kl. B

Vi tilbyr:

– Lønn etter avtale

– Pensjonsordning i KLP

– Muligheter for videreutdanning

Hos oss får du tilgang til:

– Kommunal bolig

– Barnehageplass

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

 

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas

til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til kommunalsjef for helse- og omsorg Turi Thorsteinsen på tlf. 75 18 48 52 eller mobil 93 44 17 73, til enhetsleder for hjemmetjenesten Sigrid Steinslett på tlf. 75 18 48 96 eller mobil 48 19 9911, eller til personalrådgiver Anne Haugberg på tlf. 75 18 49 39 eller mobil 47 33 92 22

 

Søknad med cv sendes enten elektronisk via vår hjemmeside, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 31.01.2020.

 

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

 

—————————————————————————————————————————-

 

Ledige stillinger som helsefagarbeider

 

Hattfjelldal kommune har ledige stillinger som helsefagarbeider/hjelpepleier, både faste og vikariater for snarlig tiltredelse. Stillingsstørrelse varierer fra 20% til ca. 80% stilling.

Det gjøres oppmerksom på at f.eks. ca. 80% stilling kan kombineres med eventuelle vikariateter av kortere varighet slik at stillingsstørrelsen kan bli tilnærmet 100%.

Felles for alle stillingene:

Stillingene inngår i turnus. Arbeidssted for tiden er i enhet for institusjonstjenester og enhet for hjemmebaserte tjenester. Vi oppfordrer personer med kompetanse i sørsamisk (muntlig) om å søke.

 

Ønskede kvalifikasjoner:

– Norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier

– Relevant erfaring fra tilsvarende arbeid i privat eller offentlig sektor

– Fleksibel og med evne til å arbeide selvstendig og i team

– Det kreves kunnskaper i norsk språk, muntlig og skriftlig, på B2-nivå

– Førerkort kl. B

 

Vi tilbyr:

– Lønn etter avtale

– Pensjonsordning i KLP

– Muligheter for videreutdanning

 

Hos oss får du tilgang til:

– Kommunal bolig

– Barnehageplass

 

Vi gjør oppmerksom på at personlig egnethet vil bli vesentlig vektlagt ved ansettelse, og at aktuelle søkerne vil bli invitert til intervju.

 

Videre gjøres det oppmerksom på at vi har deltidsansatte som kan ha rett til utvidet stilling.

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 plikter alle som skal utføre arbeid etter denne loven å legge frem gyldig politiattest før tiltredelse i stilling. Politiattesten skal ikke legges ved søknaden.

 

Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas

til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.

 

For nærmere og generelle opplysning om kommunen og avdelingen, kan du besøke vår hjemmeside på www.hattfjelldal.kommune.no.

 

Nærmere opplysninger om stillingens ansvar- og arbeidsområde fås hos ved henvendelse til kommunalsjef for helse- og omsorg Turi Thorsteinsen på tlf. 75 18 48 52 eller mobil 93 44 17 73, til enhetsleder for hjemmetjenesten Sigrid Steinslett på tlf. 75 18 48 96 eller mobil 48 19 9911, eller til personalrådgiver Anne Haugberg på tlf. 75 18 49 39 eller mobil 47 33 92 22

 

Søknad med cv sendes enten elektronisk via vår hjemmeside, eller til Hattfjelldal kommune, O.T. Olsens vei 3a, 8690 Hattfjelldal innen 31.01.2020.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester bes fremlagt ved et intervju.

Del stillingen

Selskap

Hattfjelldal kommune

Kontaktinfo

  • Se kontakinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Hattfjelldal

Søknadsfrist

Januar 31, 2020