Fast sykepleierstilling 100% (søknadsfrist 31.07)

 

Herøy kommune ligger på Helgelandskysten, midt i Norge. Kommunen, som har flere øyer enn innbyggere, betraktes av mange som et av verdens vakreste steder. Kommunens innbyggere er bosatt på flere øyer. De største er knyttet sammen med bruer. Vi er rundt 1750 innbyggere, og vil gjerne bli flere, så du er hjertelig velkommen. I Herøy finnes det et hav av muligheter, for deg som vil. Skjærgården byr på enestående friluftsopplevelser. Herøy kommune har gode offentlige tjenestetilbud som full barnehagedekning, kulturskole, idrettshall, kunstgressbane og et aktivt idretts- og kulturliv. Kommunen har god kommunikasjon med ferjer og hurtigbåt til regionsentret Sandnessjøen. Der finnes det gode kommunikasjoner videre som flyplass, anløp av hurtigruten og gode bussforbindelser til Mosjøen som korresponderer med tog. Regionen har en svært positiv utvikling basert på økt oljeaktivitet og er et av landets største oppdrettsområder.

 

Fast sykepleierstilling

 

Herøy sykehjem har ledig:

100 % fast sykepleier stilling i turnus, fortiden i sykehjemmet. Snarlig tiltredelse.

Beskrivelse avdeling

 • Herøy sykehjem har 2 avdelinger, inndelt i somatisk og en skjermet avdeling. Det er til sammen plass for 20 pasienter.
 • Sykehjemmet tilbyr langtidsopphold, for eldre og andre pleietrengende. Å jobbe på sykehjem gir faglige utfordringer, en variert arbeidsdag og muligheten til å utgjøre en forskjell i andres hverdag. Mange yrkesgrupper jobber på sykehjem, og yter daglig omsorg og pleie for pasientene. Stillingene er hovedsakelig besatt av sykepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere., i tillegg er sykehjemmet nært tilknyttet lege, tannlege og fysioterapeuter.
 • Sykehjemmet ligger i tilknytning til Omsorgsboligene. Boligen er organisert under hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten består av hjemmesykepleie og Omsorgsboliger i omsorgssentret. Boligene er heldøgns bemannet.Det er 9 leiligheter og 8 omsorgshybler. I tillegg har avdelingen en korttidsavdeling med tilbud om korttidsopphold, KAD-seng, avlastning og leilighet tiltenkt palliasjon / rehabilitering.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for det sykepleiefaglige i avdelingen.
 • Turnusarbeid / rundturnus.
 • Påregnes bakvakter.
 • Tilrettelegge for pasientenes egenomsorg.
 • Oppfølging som primærsykepleier
 • Rapportering og dokumentering i fagprogrammet
 • Tilrettelegging av aktiviteter for pasientene.
 • Skape trivsel i bomiljøet
 • Ansatte i sykehjemmet må påregne seg oppdrag i hjemmesykepleien.

Vi søker person som

 • har erfaring fra arbeid innen eldreomsorg.
 • har evne til å kunne stå i krevende situasjoner over tid og vise fleksibilitet og tydelighet i utfordrende situasjoner.
 • er imøtekommende og har positive holdninger til krav og plikter i arbeidslivet.
 • er faglig trygg og har gode samarbeidsevner.
 • er mestringsfokusert og har evne til å arbeide strukturert og selvstendig, men samtidig samarbeide godt i team.
 • har eller har evne til og utvikle gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og evne til å motivere andre, også kollegabasert veiledning.
 • har gode forutsetninger for samarbeid også på tvers av avdelinger og har pedagogiske evner
 • har gode evner til refleksjon i faglig veiledning
 • må ha grunnleggende dataferdigheter, pleie og omsorg benytter seg av fagprogrammet CosDoc som arbeids og dokumentasjonsutstyr.

Krav til kompetanse

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Erfaring og personlig egnethet i jobben
 • Det vil bli lagt vekt på samarbeid, lojalitet og ansvarlighet
 • Søker må dokumentere at han/hun behersker norsk språk skriftlig og muntlig tilsvarende minimum norskprøve 3.
 • Den som tilsettes må ha sertifikat.

Andre opplysninger

 • Herøy kommune tilbyr nyansatte sykepleiere lønn tilsvarende 10 år ansiennitet.
 • Ansettelse skjer på vanlig kommunale ansettelsesvilkår, herunder medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning.
 • Alle søkere tas med på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 3 jf. § 25. Søkere som anmoder om å bli unntatt fra den, må begrunne dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke kan tas til følge, vil søker bli kontaktet før søkerlisten offentliggjøres.
 • Personer som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming skal vise politiattest. Attesten skal ikke legges ved søknaden, men skal legges fram før tiltredelse.
 • Kravet gjelder personer som skal yte helsehjelp, sosiale tjenester eller jobbe i grunnskole, SFO og barnehager.

Søknadsprosedyre

 • Alle søknader på ledige stillinger skal registreres elektronisk via:
 • Evt. vedlegg til søknad må være i PDF format.
 • Dersom du trenger hjelp med søknaden kan du henvende deg til kommunen.
 • Interne søkere bes bruke samme e-post som er registrert i lønnssystemet.

 

Søknadsfrist 31.07.20

 

Vår ref2509
Merk søknad

Fakta

Selskap Herøy kommune
Stilling Sykepleier
Stillingstype Fast
Lokasjon Herøy sykehjem

 

Kontakter

Marit Reitan Kjemsås, Enhetsleder
[email protected]

 

Del stillingen

Selskap

Herøy kommune i Nordland

Kontaktinfo

 • Se kontaktinformasjon i utlysing.
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Herøy

Søknadsfrist

Juli 31, 2020