Hjemmetjenesten: Sykepleiere / vernepleiere fast og vikariat (søknadsfrist 20.04)

 

 

Sykepleier/vernepleier – Fast 100%

 

Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.

Enheten består av hjemmebaserte tjenester, ambulerende natt-tjeneste i kommunen, Hov bofellesskap og dagsenter for eldre. Brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.

Stillingene har avdelingsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

Utøve sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
Legemiddelhåndtering
Ha tilsyn med og ansvaret for brukere og pasienter med ulike diagnoser og hjelpebehov
Kartlegge, iverksette og gjennomføre tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kolleger
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier eller vernepleier
Sykepleierstudenter som er ferdig sommeren 2020, er velkommen til å søke
Relevant praksiserfaring som sykepleier/vernepleier
Kjennskap til hverdagsmestring er en fordel
Det er ønskelig med erfaring fra brukermedvirkning og ivaretakelse av pasientenes ressurser
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
Er lærevillig, pålitelig og har høy arbeidskapasitet
Gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel og evner å jobbe i team
Opptrer respektfullt og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlige egenskaper, ferdigheter og interesser vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær
Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og regelverk
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Arbeid i turnus; helg med langvakter hver 4. uke og en helg med ordinære vakter hver 12. uke
Tiltredelse etter avtale

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Kommunen har leasingbiler, men søker må påregne å benytte egen bil ved behov
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 20.04.2020

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4218934826
Stillinger:c 2
Arbeidssted Otervegen 26, 2211 Kongsvinger

 

Kontaktinformasjon

Linda Mari Aarskog, Enhetsleder
456 35 950
[email protected]

Lena Jeanette Lillenes, Fagleder
400 31 098
[email protected]

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

—————————————————————————————————————————-

 

Sykepleier/vernepleier Vikariat 100%

 

Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.

Enheten består av Hjemmebaserte tjenester, ambulerende natt-tjeneste i kommunen, Hov bofellesskap og dagsenter for eldre. Brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.

Arbeidsoppgaver

Utøve direkte sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
Legemiddelhåndtering
Ha tilsyn med og ansvaret for brukere og pasienter med ulike diagnoser og hjelpebehov
Kartlegge, iverksette og gjennomføre tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kolleger
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier eller vernepleier
Relevant praksiserfaring som sykepleier/vernepleier
Kjennskap til hverdagsmestring er en fordel
Det er ønskelig med erfaring fra brukermedvirkning og ivaretakelse av pasientenes ressurser
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
Er lærevillig, pålitelig og har høy arbeidskapasitet
Gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel og evner å jobbe i team
Opptrer respektfullt og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlige egenskaper, ferdigheter og interesser vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær
Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og regelverk
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Arbeid i turnus; helg med langvakter hver 4. uke og en helg med ordinære vakter hver 12. uke
Snarlig tiltredelse

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Kommunen har leasingbiler, men søker må påregne å benytte egen bil ved behov
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 20.04.2020

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4218939582
Stillinger: 1
Arbeidssted Otervegen 26, 2211 Kongsvinger

 

Kontaktinformasjon

Linda Mari Aarskog, Enhetsleder
456 35 950
[email protected]

Lena Jeanette Lillenes, Fagleder
400 31 098
[email protected]

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

—————————————————————————————————————————-

 

Sykepleier/vernepleier – Vikariat 80%

 

Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og omsorgstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få mulighet til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferdsteknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.

Enheten består av hjemmebaserte tjenester, ambulerende natt-tjeneste i kommunen, Hov bofellesskap og dagsenter for eldre. Brukerne tildeles tjenester etter behov og funksjonsnivå. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet der det tilrettelegges for hverdagsmestring for at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.
Stillingene har avdelingsleder som nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

Utøve direkte sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
Legemiddelhåndtering
Ha tilsyn med og ansvaret for brukere og pasienter med ulike diagnoser og hjelpebehov
Kartlegge, iverksette og gjennomføre tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
Veiledning, undervisning og informasjon til pasienter, pårørende og kolleger
Bidra til et godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier eller vernepleier
Relevant praksiserfaring som sykepleier/vernepleier
Kjennskap til hverdagsmestring er en fordel
Det er ønskelig med erfaring fra brukermedvirkning og ivaretakelse av pasientenes ressurser
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
Er lærevillig, pålitelig og har høy arbeidskapasitet
Gode samarbeidsevner, er positiv og fleksibel og evner å jobbe i team
Opptrer respektfullt og er bevisst på egen innvirkning på arbeidsmiljøet
Personlige egenskaper, ferdigheter og interesser vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Mulighet for å jobbe selvstendig med varierte arbeidsoppgaver
Et godt arbeidsmiljø med fokus på økt nærvær
Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og regelverk
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Arbeid i turnus; helg med langvakter hver 4. uke og en helg med ordinære vakter hver 12. uke
Tiltredelse etter avtale

Annet

Gyldig politiattest må framlegges før tiltredelse
Kommunen har leasingbiler, men søker må påregne å benytte egen bil ved behov
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 20.04.2020

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Kongsvinger
Stillingstittel: Sykepleier/vernepleier
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Vikariat
Stillingsprosent: 80,0
Webcruiter-ID: 4218936870
Stillinger: 2
Arbeidssted Otervegen 26, 2211 Kongsvinger

 

Kontaktinformasjon

Linda Mari Aarskog, Enhetsleder
456 35 950
[email protected]

Lena Jeanette Lillenes, Fagleder
400 31 098
[email protected]

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

April 20, 2020