Musikk- og kulturskulelærar, dans (søknadsfrist 12.06)

Skomakarnibba i Vikedal | Turanbefalinger

 

Musikk- og kulturskulelærar, dans

 

Me søkjer:

Musikk- og kulturskulelærar i dans ved Vindafjord kulturskule.

Det er ledig 50% fast stilling.
Tiltreding 01.08.2020.

Hovudarbeidsoppgåver

Undervisning i dans.

Kvalifikasjoner

Danselærar. Personar med høg realkompetanse kan og søkje.

Må beherske norsk, skriftleg og munnleg.

Andre opplysninger

Vindafjord kulturskule har ny dansesal i kultur- og læringssenteret. Me underviser og desentralisert.

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagde tenester skal det og leggast fram godkjend politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd/opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar viss du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Personlege egenskaper

Evne og vilje til samarbeid både med kollegaer, born og føresette.

Me kan tilby

– Variert arbeid i positivt miljø

– Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
– God opplæring og samarbeid med andre
– Rabatt på treningssenter
– Bedriftskunstlag
– Tilsetjing på vanlege vilkår
– Frå løna vert trekt 2 % innskot til pensjonsordning
– Kommunalt kor, KORe’ Vindafjord www.korevindafjord.no

Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Søknad sendes

Vindafjord kommune ber alle våre søkjarar å søkje på stillinga elektronisk. Du kan laste opp attestar og vitnemål som vedlegg i .pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk eller i rett format må dei takast med til intervju. Du kan komme med på offentleg søkjerliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering av søkjerliste.

 

Søknadsfrist 12.06.20

 
 
Vår ref 718
Merk søknad

Musikk/kultursk.lære

fast ansatt

Kultur og læringssenter

 

Kontakter

Anne Kristine Andersen, Rektor

901 66 095  Arbeid  53 65 58 40

 

Del stillingen

Selskap

Vindafjord kommune

Lenke til firma

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Ølen

Søknadsfrist

Juni 12, 2020