Sjukepleiar 80% fast og 80% vikariat (søknadsfrist 07.01.2020)

Bilderesultater for etne kommune"

Etne kommune har ca 4 100 innbyggjarar, med gode levekår for både unge og eldre og full barnehagedekning. Kommunen har arbeidsplassar innanfor landbruk, mekanisk industri, varehandel, service og ulike tenesteytande næringar. Kulturtilbodet er godt og variert, med flotte tilhøve for sport og friluftsliv. Tenestemålet er nynorsk.

 

Sjukepleiar, 80% fast

 

Ledig fast 80% stilling for Sjukepleiar i institusjon, i avdeling for personar med demens

Arbeidsoppgåver

Sjukepleiaroppgåver i insitiusjon. I avdeling for personar med demens.

Kompetanse:

Sjukepleiar med autorisasjon.
Fordel med vidareutdanning og/ eller erfaring innan demensomsorg, men ikkje eit krav.
Gode data kunnskap
Gode norskkunnskap både munnlege og skriftleg

Personlege eigenskapar

Me søker deg som kan arbeida både sjølvstendig og i team.
Har fagleg innsikt og tryggleik
Har godt humør og god kommunikasjonsevne.
Er flexibel og stor arbeidskapasitet.
Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagt ved tilsetjing

Annan informasjon

Me kan tilby eit godt arbeidsmiljø med stabilt personale. Me har eit flott nybygd moderne omsorgssenter i Etne, der bruk av teknologi er ein del av tenesta.
Faglege utfordringar.
Forhandlingsturnus.

Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.

Søknad skal sendast

Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema – dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja “søk stilling” til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.

Dersom søkjar ønskjer å reservera seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje

 

Søknadsfrist  28.02.20

 

Vår ref807/2019-SONFRA
Merk søknad

Fakta

Selskap ETNE KOMMUNE
Stilling Sykepleier
Stillingstype Ansatt fast
Lokasjon Pleie og omsorg sone 1

 

Kontakter

Vibeke Skjold Heggebø, Avdelingsleiar
[email protected]
Mobil  469 52 449

Reidun Holmefjord Børve, Leiar PLO
[email protected]
Mobil  971 48 988

 

—————————————————————————————————————————-

 

Bilderesultater for etne kommune"

 

Sjukepleiar, 80% midlertidig

 

Ledig vikariat for sjukepleiar 80%, langtidsavdeling ved Etne Omsorgssenter

Arbeidsoppgåver

Sjukepleiar på langtidsavdeling i institusjon.

Kompetanse:

Sjukepleiar med autorisasjon.
Gode datakunnskap
Gode norskkunnskap både munnlege og skriftleg

Personlege eigenskapar

Me søker deg som kan arbeida både sjølvstendig og i team.
Har fagleg innsikt og tryggleik
Har godt humør og god kommunikasjonsevne.
Er flexibel og stor arbeidskapasitet.
Personlege eigenskapar vert sterkt vektlagt ved tilsetjing

Annan informasjon

Me kan tilby eit godt arbeidsmiljø med stabilt personale. Me har eit flott nybygd moderne omsorgssenter i Etne, der bruk av teknologi er ein del av tenesta.
Faglege utfordringar.
Forhandlingsturnus.

Ynskjer ikkje kontakt med rekrutteringsselskap eller seljarar.

Søknad skal sendast

Etne kommune nyttar elektronisk søknadsskjema – dersom du treng hjelp til dette, ta kontakt med Tenestetorget på tlf. 53758000. Søknad vert å senda elektronisk innan fristen ved å trykkja “søk stilling” til høgre. Søkjar vert oppmoda til å laste opp elektronisk versjon av attestar og vitnemål. Originalar leggjast fram ved eit eventuelt intervju.

Dersom søkjar ønskjer å reservera seg frå offentleg søkjarliste, må dette grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje blir tatt til følgje

 

Søknadsfrist  28.02.2020

 

Vår ref806/2019-SONFRA
Merk søknad

Fakta

Selskap ETNE KOMMUNE
Stilling Sykepleier
Stillingstype Ansatt midlertidig
Lokasjon Pleie og omsorg sone 1

 

Vibeke Skjold Heggebø, Avdelingsleiar
[email protected]
Mobil  469 52 449

Reidun Holmefjord Børve, Leiar PLO
[email protected]
Mobil  971 48 988

Del stillingen

Selskap

Etne kommune

Kontaktinfo

  • Vibeke Skjold Heggebø
  • Tittel: , Avdelingsleiar
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 469 52 449
  • Reidun Holmefjord Børve
  • Tittel: , Leiar PLO
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: Mobil 971 48 988

Lokasjon

  • Etne

Søknadsfrist

Februar 28, 2020