Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar ved Utneheimen (søknadsfrist 04.10)

 

Ullensvang kommune

 

Utneheimen
Utne
03.10.2020
 
 
 

Arbeidsstad: Utne

 

Kontaktpersonar:

Kari Skare Storhei

mob: +47 90999842

 

Heimeside:
ullensvang.kommune.no

 

Ullensvang kommune Utneheimen
– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Utne – Wikipedia

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Utne

Søknadsfrist

Oktober 4, 2020