Sjukepleiarar vikariat 3×100% (søknadsfrist 11.05)

 

Sjukepleiar 100%

 

Pleie og omsorg, Sande kommune

Arbeidsstad f.t. Pleie og omsorg, heimetenesta, men arbeid i andre avdelingar kan verte aktuelt

Arbeidsoppgåver

Utføre sjukepleiefaglige prosedyrer og oppgåver
Sikre god dokumentasjon, samt ivareta retningslinjer og krav til god sjukepleie
Oppfølging, kartlegging og vurdering av pasientar
Samarbeide med andre relevante yrkesgrupper inn mot pasientane

Kvalifikasjonar

Autorisert sjukepleiar
Krav om førarkort
Kan jobbe sjølvstendig og i team, samt ta ansvar
Tilsettinga krever tilfredsstillande politiattest

Personlege eigenskapar

Ansvarsbevisst, sjølvstendig, og ha evne til å ta avgjerdsler basert på fagleg kompetanse
Vere fleksibel og serviceinnstillt med god evne til samarbeid og kommunikasjon
Jobbe effektivt, strukturert og bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Ein spennande og utfordrande arbeidskvardag som sjukepleiar
Konkurensedyktig lønn
Trivelig arbeidsmiljø
God pensjonsprdning gjennom KLP
Tilsetjing i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale

 

Søknadsfrist: 11.05.2020

 

Arbeidsgivar: Sande kommune
Stad: Larsnes
Tittel: Sjukepleiar 100%
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Vikar
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4227271726
Stillingar: 1
Startdato: 01.06.2020
Sluttdato: 31.08.2021
Arbeidsstad Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

 

Kontaktinformasjon

Kari Johanne Skarmyr
Einingleiar
95918965

 

 

—————————————————————————————————————————-

 

Sjukepleiar 100%

 

Pleie og omsorg, Sande kommune

Arbeidsstad f.t. Pleie og omsorg, sjukeheimsavdeling. Arbeid i andre avdelingar kan verte aktuelt.

Arbeidsoppgåver

 • Utføre sjukepleiefaglige prosedyrer og oppgåver
 • Sikre god dokumentasjon, samt ivareta retningslinjer og krav til god sjukepleie
 • Oppfølging , kartlegging og vurdering av pasientar
 • Samarbeide med andre relevante yrkesgrupper inn mot pasientar

Kvalifikasjonar

 • Autorisert sjukepleiar
 • Krav om førarkort
 • Kan jobbe sjølvstendig og i team, samt ta ansvar
 • Tilsettinga krev at tilfredsstillande politiattest vert framlagt før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst, sjølvstendig og ha evne til å ta avgjerdsler basert på faglig kompetanse
 • Være fleksibel og serviceinnstillt med god evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Jobbe effektivt, strukturert og bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande arbeidskvardag som sjukepleiar
 • Konkuransedyktig lønn
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Tilsetjing i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale

 

Søknadsfrist: 11.05.2020
Arbeidsgivar: Sande kommune
Stad: Larsnes
Tittel: Sjukepleiar 100%
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Vikar
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4227275957
Stillingar: 1
Startdato: 01.06.2020
Sluttdato: 30.04.2021:
Arbeidsstad Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

 

Kontaktinformasjon

Kari Johanne Skarmyr
Einingleiar
959 18 965

 

 

—————————————————————————————————————————-

 

Sjukepleiar 100%

 

Pleie og omsorg, Sande kommune

Arbeidsstad f.t. Pleie og omsorg, Heimetenesta. Arbeid i andre avdelingar kan verte aktuelt.

Arbeidsoppgåver

Utføre sjukepleiefaglige prosedyrer og oppgåver
Sikre god dokumentasjon, samt ivareta retningslinjer og krav til god sjukepleie
Oppfølging , kartlegging og vurdering av pasientar
Samarbeide med andre relevante yrkesgrupper inn mot pasientar

Kvalifikasjonar

Autorisert sjukepleiar
Krav om førarkort
Tilsettinga krev at tilfredsstillande politiattest vert framlagt før tiltreding

Personlege eigenskapar

Ansvarsbevisst, sjølvstendig og ha evne til å ta avgjerdsler basert på faglig kompetanse
Være fleksibel og serviceinnstillt med god evne til samarbeid og kommunikasjon
Jobbe effektivt, strukturert og bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Ein spennande og utfordrande arbeidskvardag som sjukepleiar
Konkuransedyktig lønn
Trivelig arbeidsmiljø
God pensjonsordning i KLP
Tilsetjing i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale

 

Søknadsfrist: 11.05.2020

 

Arbeidsgivar: Sande kommune
Stad: Larsnes
Tittel: Sjukepleiar 100%
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Vikar
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4227275147
Stillingar: 1
Arbeidsstad Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

 

Kontaktinformasjon

Kari Johanne Skarmyr
Einingleiar
959 18 965

Sande kommune er ein kystkommune i Møre og Romsdal med ca. 2500 innbyggarar. Sandesamfunnet inngår i ein felles bu- og arbeidsregion for Søre Sunnmøre med om lag 50.000 innbyggarar. Innanfor ei reisetid på 30–45 min. har ein tilgang til det ein treng av arbeid, til sjukehus, høgskule, flyplass, handel og opplevingar. Kommunen har eit variert og innovativt næringsliv, med hovudvekt på næringar knytt til den verdsleiande maritime klynga på Sunnmøre. Alt dette med utgangspunkt i unike naturmessige omgjevnader, i oversiktlege og trygge miljø med plass til alle.

 

 

—————————————————————————————————————————-

 

Helsefagarbeidar 60%

 

Pleie og omsorg, Sande kommune

Arbeidsstad f.t. i Pleie og omsorg, for tida i sjukeheimsavdeling. Arbeid i andre avdelingar kan verte aktuelt.

Arbeidsoppgåver

 • Utføre prosedyrer og oppgåver
 • Sikre god dokumentasjon, samt ivareta retningslinjer og krav til god pleie
 • Oppfølging av pasientar
 • Samarbeide med andre relevante yrkesgrupper inn mot pasientar

Kvalifikasjonar

 • Autorisert helsefagarbeidar
 • Krav om førarkort
 • Kan jobbe sjølvstendig og i team, samt ta ansvar

Tilsettinga krev at tilfredsstillande politiattest vert lagt fram før tiltreding

Personlege eigenskapar

 • Ansvarsbevisst, sjølvstendig og ha evne til å ta avgjerdsler basert på faglig kompetanse
 • Være fleksibel og serviceinnstillt med god evne til samarbeid og kommunikasjon
 • Jobbe effektivt, strukturert og bidra til eit godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Ein spennande og utfordrande arbeidskvardag som helsefagarbeidar
 • Konkuransedyktig lønn
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning i KLP
 • Tilsetjing i samsvar med gjeldande lover, reglement og tariffavtale

 

Søknadsfrist: 11.05.2020

 

Arbeidsgivar: Sande kommune
Stad: Larsnes
Tittel: Helsefagarbeidar 60%
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4227295558
Stillingar: 1
Startdato: 01.06.2020
Arbeidsstad Prestegardsvegen 31, 6084 Larsnes

 

Kontaktinformasjon

Kari Johanne Skarmyr, Einingleiar
959 18 965

Sande kommune er ein kystkommune i Møre og Romsdal med ca. 2500 innbyggarar. Sandesamfunnet inngår i ein felles bu- og arbeidsregion for Søre Sunnmøre med om lag 50.000 innbyggarar. Innanfor ei reisetid på 30–45 min. har ein tilgang til det ein treng av arbeid, til sjukehus, høgskule, flyplass, handel og opplevingar. Kommunen har eit variert og innovativt næringsliv, med hovudvekt på næringar knytt til den verdsleiande maritime klynga på Sunnmøre. Alt dette med utgangspunkt i unike naturmessige omgjevnader, i oversiktlege og trygge miljø med plass til alle.

 

Del stillingen

Selskap

Sande kommune i Møre og Romsdal

Kontaktinfo

 • Kari Johanne Skarmyr
 • Tittel: Einingleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 959 18 965

Lokasjon

 • Larsnes

Søknadsfrist

Mai 11, 2020