Sykepleier 1 x 60% (søknadsfrist 23.01)

 

 

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut www.vds.no

 

Sykepleier

 

Ved Vadsø Bo- og Omsorgssenter er det ledig 1 x 60% fast stilling. Stillingen er ledig for snarlig tiltredelse.

Opplysninger om enheten

Vadsø Bo- og Omsorgsenter består av 34 leiligheter fordelt på 5 boenheter. Vi er et døgnbemannet omsorgsenter med tjenester på nivå sykehjem og er organisert med primærgrupper som ledes av sykepleiere. Sykepleierne har et faglig ansvar for tjenestetilbudet til beboerne, og vi har fast tilsynslege knyttet til omsorgsentret. Vi er stertifisert som Livsgledehjem som det første i Finnmark. Tjenestene omfatter blant annet nødvendig helsehjelp og praktisk bistand. Tjenestene er basert på individuelle behov og er vedtaksfestet. Beboerne inngår leieavtale med Vadsø kommune.

Kvalifikasjoner
Til stillingen kreves det 3- årig høgskoleutdanning som sykepleier med norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig- nivå B2.

Arbeidsoppgaver:

– Sykepleiefaglig oppfølging
– Pleie- og omsorgsoppgaver
– Primæroppgaver
– Koordinering av tjenestetilbudet
– Tverrfaglig samarbeid
– Teamledelse

Følgende vil bli vektlagt:

– Erfaring fra kommunehelsetjenesten; alders/demensomsorg
– God fysisk og psykisk helse
– Erfaring fra teamledelse
– Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. God språkforståelse
– Vi søker en medarbeider som vil bidra til å utvikle en god faglig og helhetlig omsorg for våre beboere
– Søker med videreutdanning i geriatri eller demens/alderspsykiatri vil bli prioritert

Personlige egenskaper vi søker:

– Faglig styrke og interesse for eldreomsorg
– Godt humør, stå-på-vilje og motivasjon for jobben
– Evne til refleksjon og læring
– At du kan gå i 2-delt turnus, og har god helse
– Evne til å jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
– Se muligheter, ikke begrensninger

Vi tilbyr

– Et godt og spennende fagmiljø med fokus på god faglig sykepleie, gyldne øyeblikk og aktivitet. Vi jobber aktivt med å ta i bruk velferdsteknologi som kan bidra til økt livskvalitet og mestring
– Finnmarks første Livsgledehjem
– Alle ansatte gjennomfører ABC-demens grunnkurs
– Gode muligheter for videreutdanning innen relevante fagområder

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i hht. tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger de lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknaden sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www.vadso.kommune.no under ‘ledige stillinger’. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist  23.01.20

 

Vår ref1611
Merk søknad

Fakta

Selskap Vadsø kommune
Stilling Sykepleier
Stillingstype Fast i turnus
Lokasjon Bo og omsorgssenteret

 

Kontakter

Grete Foslund Dahl, Enhetsleder
[email protected]
Mobil 975 05 023  Arbeid 78 94 25 82

Del stillingen

Selskap

Vadsø kommune

Kategorier

sykepleier

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 23, 2020