*Sykepleier 100% og 95% *Helsefagarbeidere 75-90% (søknadsfrist 12.01)

 

Bilderesultater for karasjok kommune"

 

Ved avdeling helse og omsorg er det ledige stillinger som

Sykepleier

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk. Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingene

Ved avdeling helse og omsorg er følgende sykepleier stillinger ledige;

Hjemmebaserte tjenester:

100 % fast stilling.
95 % vikariat stilling frem til 31.01.2021.

Institusjonsbasert omsorg:

2 – 100 % faste stillinger.

Felles for stillingene: Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Stillingene inngår i den til enhver tid gjeldende turnus.

Kvalifikasjoner
For stillingene kreves:

• Norsk autorisasjon som sykepleier

Det vil bli lagt vekt på fleksibilitet, faglig engasjement, gode samarbeidsevner, kreativ og være positiv til nye utfordringer.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Nærmere opplysninger

Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Kommunen har blant annet vedtatt følgende rekrutteringstiltak for sykepleiere:

  • Ingen lønnes lavere enn minstelønn tilsvarende 10 års ansiennitet

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til;
• Enhetsleder helse tlf 452 60 448.
• Kommunalleder helse og omsorg tlf 455 02 260.

 

Søknadsfrist: 12. januar 2020

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk.

Arbeidsgiver Karasjok kommune
Omfang Heltid (4 stillinger)  Varighet Fast

 

—————————————————————————————————————————-

 

Bilderesultater for karasjok kommune"

 

Ved avdeling helse og omsorg er det ledige stillinger som

Helsefagarbeidere

 

Om stillingene

Ved avdeling helse og omsorg er følgende helsefagarbeider/hjelpepleier stillinger ledige;

Ved institusjonsbasert omsorg:

1 – 100 % fast stilling
1 – 80 % fast stilling.

Hjemmebaserte tjenester:

2 – 75 % faste stillinger
1 – 90 % fast stilling.

Tiltredelse snarest.

Stillingene inngår i den til enhver tid gjeldende turnus.

Kvalifikasjoner

Det søkes etter personer med utdanning som hjelpepleier, helsefagarbeider eller omsorgsarbeider.

Det vil bli lagt vekt på fleksibilitet, faglig engasjement, gode samarbeidsevner, kreativ og være positiv til nye utfordringer.

Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk både skriftlig og muntlig.

Nærmere opplysninger

Avlønning etter gjeldende avtaleverk. Tilfredsstillende politiattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Søkere som har praksis bes oppgi minst to referanser.

Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.

 

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til;

• Konstituert fagleder ved institusjonsbasert omsorg: Berit Alette Anti, tlf. 413 61 756
• Enhetsleder helse: Berit Regine Laiti, tlf. 452 60 448.

 

Søknadsfrist: 12. januar 2020

 

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk

Arbeidsgiver Karasjok kommune
Omfang Heltid (5 stillinger)  Varighet Fast

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Karasjok

Søknadsfrist

Januar 12, 2020