Sykepleier 100% (søknadsfrist 22.01)

 

 

Vadsø har naturen utenfor stuedøra og byen utenfor verandadøra. Kommunen har ca 5900 innbyggere og er fylkeshovedstad i Finnmark. Byen er handelssenter i Varanger og har flyplass, hurtigruteanløp, kafeer, utesteder, konserter, festivaler, utstillinger, god barnehagedekning, nye og attraktive skoler og boligfelt og fritidstilbud for enhver smak.

Vil du bli en av oss?

Sjekk ut www.vds.no

 

Sykepleier

 

Ved Helseenheten er det ledig et vikariat som sykepleier i 100% stilling fra 20.april 2020.

Opplysninger om enheten

Helseenheten er en del av HRO (Helse- rehabilitering og omsorg, som ledes av kommunalsjef) Enheten består av følgende avdelinger: Legeseksjon, helsestasjon, jordmor, sykepleierseksjon, ergoterapi, fysioterapi, laboratorietjeneste og merkantilseksjon.
Avdelingene har egne fagledere/utviklere.

Helseenheten har i dag åtte sykepleiere hvorav to er knyttet opp mot fengselshelsetjeneste. Seks har fast arbeidssted på helseenheten med direkte kommunale oppgaver og spesialisthelsetjeneste som utøves etter avtale med helseforetaket.

Ledig stilling

Vi har ledig vikariat som sykepleier i 100% stilling fra 20.04.2020 til 19.04.2021.

Arbeidsoppgaver

– Betjene legevaktstelefonen 116117
– Allsidige sykepleiefaglige oppgaver som EKG, spirometri og observasjon/oppfølging av akutte     pasienter
– Assistere legene

Kvalifikasjoner

Faglige:

– Autorisasjon som sykepleier
– Beherske norsk skriftlig og muntlig
– Ha interesse for faglig utvikling og god sykepleiefaglig standard

Personlige:

– Evne til å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt.
– Evne til å takle et høyt arbeidstempo
– Gode samarbeids og kommunikasjonsevner
– Evne til å samarbeide med egen og andre yrkesgrupper
– Fleksibel. Må være innstilt på å takle omstillingsprosesser som følge av endringsbehov
– Mobil i forhold til arbeidssted
– Positiv, og bidra til et fortsatt godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

– Dekning av flytteutgifter i h.h.t reglement
– God pensjonsordning og forsikringsordning.
– Gjennom ordningen med tiltakssonen kan du få årlig nedskriving av studielån i Statens lånekasse og lavere personskatt. Nedskriving av studielån kan utgjøre inntil kr. 25.000,- pr. år. Beregninger har vist at virkemidlene samlet kan utgjøre inntil kr. 100.000,- på årsbasis for en familie på fire.

Lønns- og tilsettingsvilkår

Lønn i h.h.t tariff. Medlemskap i pensjonskasse. Vilkår for stillingen følger lover og avtaler som gjelder til enhver tid.

Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkulose og MRSA fremlegges, jf. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 5-4 og Tuberkuloseforskriften. Merknader på politiattest kan medføre endringer i tilbud om stilling.

Søknad sendes

I søknaden oppgis minimum to referanser.

Søknad sendes på Vadsø kommunes elektroniske søknadsskjema. Skjema med nærmere opplysninger om fremgangsmåte, finner du på www. vadso.kommune.no under ledige stillinger. Det skal ikke sendes inn vitnemål og attester. Hvis du kommer til intervju tar du med deg godkjente vitnemål.

Vadsø kommune gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Dette følger av Offentlighetsloven.

 

Søknadsfrist  22.01.20

 

Vår ref1619

Merk søknad

Fakta

Selskap Vadsø kommune
Stilling Sykepleier
Stillingstype vikar dagtid
Lokasjon Helseenheten

 

Kontakter

Kari Pettersen Harila, Fagleder
[email protected]
Arbeid  78 94 25 28

Inger Elisabeth Andreassen, Konst. enhetsleder
[email protected]
Mobil  473 07 160  Arbeid  78 94 25 12

Del stillingen

Selskap

Vadsø kommune

Kategorier

sykepleier

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Vadsø

Søknadsfrist

Januar 22, 2020