Sykepleier – 75 % vikariat (søknadsfrist 01.02)

 

Holmestrand kommune, Sande bo- og behandlingssenter

 

Sykepleier – 75 % vikariat

 

Sande bo- og behandlingssenter ligger sentralt i Sande sentrum. Bo- og behandlingssenteret har 54 plasser fordelt på rehabiliteringsavdeling, 3 langtidsavdelinger, demensavdeling og en forsterket skjermet enhet. Bo- og behandlingssenteret er delt opp i små og oversiktlige avdelinger. Nåværende arbeidstidsordning er i todelt turnus med dag-/aftenvakter, og arbeid hver 3. helg

Vi har ledige 75 % vikariat t.o.m. 01.06.2021 med mulighet for fast ansettelse i avdeling Kortid- og rehabilitering.

Sande og Holmestrand kommuner har slått seg sammen 01.01.2020. Vi ønsker i vår virksomhet å være fremtidsrettet både i forhold til utvikling av tjenester, men også i forhold til kompetansebygging og nytenkning. Er du en som har lyst å videreutvikle kommunens tjenester sammen med oss, bør du søke omgående.

Arbeidsoppgaver

Fokus på arbeid med rehabiliteringspasienter, samt lindrende pasienter
En meningsfull jobb i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø
Faglig spennende, utfordrende og varierte oppgaver
Utøve direkte sykepleie til pasientene
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer
Sykepleiefaglige oppgaver i tråd med gjeldende krav til kvalitet
Medisinering og klargjøring av medikamenter
Dokumentasjon og oppdatering av tiltaksplaner

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier
Må beherske godt norsk, både skriftlig og muntlig
Nyutdannede sykepleiere oppfordres også til å søke
Interesse for å arbeide med rehabiliteringspasienter, samt lindrende pasienter
Gode kunnskaper i bruk av dokumentasjonssystemer

Personlige egenskaper

Bidra til kvalitet og faglig utvikling av tjenesten
Er fleksibel, serviceinnstilt og har gode samarbeidsevner
Ha gode kommunikasjonsevner
Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

En faglig utfordrende hverdag
Godt arbeidsmiljø
Fagmiljø i utvikling
Sykehjemmet tar imot studenter, elever og lærlinger
En arbeidsplass med fokus på kvalitet i tjenesten
GAT, nettbasert vaktboksystem
Trivelige lokaler og uteområder

Lønn i henhold til avtale /tariff. Medlemskap i pensjonsordning og gode personalforsikringer. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Med hjemmel i Lov om helsepersonell mv., Kap. 4 (helsepersonelloven) §20a, er tilsetting betinget av at det legges fram gyldig politiattest. Attest skal bare kreves av den søkeren som får tilbud om stillingen, attest skal ikke legges ved søknaden.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju.

Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi er en IA-virksomhet og jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig i hht Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

Fylke: Vestfold og Telemark
Jobbtype: Vikariat  Heltid/Deltid: Deltid  Arbeidstid: Skift / turnus / arbeidstidsordning

 

Søknadsfrist:  01.02.2020

 

Arbeidssted: Sande

 

Kontaktpersoner:

Avd. leder Hanne Teigstad

mob: 94827392

Virksomhetsleder Susanne Wollasch

mob: 99474970

 

Hjemmeside:
www.holmestrand.kommune.no

Adresse:
Revåveien 32 3070 Sande i Vestfold

 

Holmestrand kommune

Holmestrand kommune har ca. 24 000 innbyggere og ca. 1 800 årsverk. Kommunen ligger vakkert til med lang kystlinje, flott natur, innsjø, elver, skog og fjell. Jernbanen og E18 går gjennom kommunen og gir god kommunikasjon både nordover og sørover.

Del stillingen

Selskap

Holmestrand kommune

Kontaktinfo

  • Hanne Teigstad
  • Tittel: Avd. leder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 94827392
  • Susanne Wollasch
  • Tittel: Virksomhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 994 74 970

Lokasjon

  • Sande I Vestfold

Søknadsfrist

Februar 1, 2020