Sykepleier hjemmebaserte tjenester (søknadsfrist 28.04)

Helse og mestring, Roverud omsorgsenhet

Sykepleier -hjemmebaserte tjenester

 

Helse og mestring i Kongsvinger kommune har som mål å møte framtidens utfordringer med god kvalitet og ressurseffektive tjenester.

Roverud omsorgsenhet yter tjenester til pasienter ved Roverudhjemmet og Hjemmebaserte tjenester, sone Brandval. Hjemmebaserte tjenester yter bistand til hjemmeboende med behov for praktisk bistand og hjemmesykepleie. Det jobbes etter hjemme-best perspektivet og tilrettelegges for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Målsetningen er at innbyggerne skal kunne klare seg lengst mulig i egen bolig.

Arbeidsoppgaver

Utøve direkte sykepleie i henhold til gjeldende krav til kvalitet
Kartlegge, iverksette og evaluere tiltak i tråd med hverdagsmestring og brukermedvirkning
Iverksette tiltak for å optimalisere hjemmesituasjonen
Samarbeide med andre tjenesteutøvere og samarbeidspartnere
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier
Relevant praksiserfaring som sykepleier er ønskelig
Kjennskap til hverdagsmestring og -rehabilitering
Stor interesse for brukermedvirkning og ivareta pasientens ressurser
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer
Førerkort klasse B

Personlige egenskaper

Faglig dyktig og evner å jobbe selvstendig
Gode kommunikasjonsevner som fremmer tillit
Omstillingsorientert og lyttende
Tydelig og målrettet
Pålitelig og har høy arbeidskapasitet
Like å jobbe i et hektisk miljø
Gode samarbeidsevner, er fleksibel og evner å jobbe i team
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Mulighet for relevant kompetanseutvikling
Fokus på arbeidsmiljø og nærvær
Arbeidsmiljø med oppmerksomhet på hverdagsmestring- og rehabilitering
Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk.
Gode pensjons og forsikringsordninger
Arbeid i to-delt turnus med for tiden arbeid hver 3 helg
Tiltredelse etter avtale

Annet

Politiattest må fremlegges før tiltredelse
Kommunen har leasingbiler, men søker må påregne å benytte egen bil ved behov
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no

 

Søknadsfrist: 28.04.2020

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Roverud
Stillingstittel: Sykepleier – hjemmebaserte tjenester Roverud omsorgsenhet
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4221011110
Stillinger: 1
Arbeidssted John Ruudsvei 5, 2216 Roverud

 

Kontaktinformasjon

Anne Marie Johansen, Avdelingsleder
913 52 120
[email protected]

Sissel Sætherskar, Enhetsleder
971 04 458

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kontaktinfo

  • Anne Marie Johansen
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 913 52 120
  • Sissel Sætherskar
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 971 04 458

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

April 28, 2020