Sykepleier og helsefagarbeider (søknadsfrist 12.06

Leka er en trivelig kystkommune lengst nord i Trøndelag med bosetting på fastlandet Gutvik og på øya Leka, hvor administrasjonsstedet ligger. Hovednæringene er jordbruk, fiskeoppdrett og servicenæringer. Her finnes mange historiske minnesmerker. På grunn av Leka sin meget spesielle og særegne geologi fikk kommunen, i 2010 status som Norges geologiske nasjonalmonument. Med et bredt spekter av attraksjoner og aktiviteter er Leka et stadig mer populært reisemål. Leka kommune har ny barnehage, 10-årig grunnskole, sykestue, gode friluftsmuligheter, lysløype, svømmehall, idrettshall og et aktivt kulturliv. Se vår hjemmeside www.leka.kommune.no for ytterligere informasjon og video over kommunens historie og attraksjoner.

Leka kommune har 570 innbyggere (2020) og 75 ansatte som utøver 58 årsverk. De fleste av kommunens lovpålagte tjenester driftes av kommunen selv. Øvrige tjenester dekkes inn gjennom interkommunale samarbeid.

Ønsker du å jobbe i et tverrfaglig miljø med fokus på gode faglige løsninger samt unike muligheter for det optimale innen rekreasjon, så er Leka kommune plassen for deg!

 

LEDIG STILLING SYKEPLEIER

 

Sykepleier fast stilling 25 % fra 1.august 2020

(vi søker også ferievikarer for sykepleiere sommeren 2020)

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus og det må påregnes arbeid hver 3. helg.

Sykepleier fast stilling 25 % fra 1.august 2020

Arbeidsoppgaver

 • Yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet
 • Helhetlig oppfølging av beboere
 • Ansvar for sykepleieoppgaver ved avdelingen
 • Primærkontaktansvar
 • Legemiddelhåndtering
 • Ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, også opplæring av andre ansatte i prosedyrer
 • Veiledning av kollegaer
 • Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Videreutdanning i hverdagsrehabilitering og demens er ønskelig, men ikke et krav
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon
 • Erfaring fra lignende helse- og omsorgstjenester er en fordel, men ikke et absolutt krav
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Førerkort

Personlige egenskaper

Vi ønsker søkere som

 • Har interesse for tjenesteområdet og gjerne har noe erfaring,
 • Ønsker å jobbe i tverrfaglig team
 • Er dyktig på observasjoner av helsetilstand
 • Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Har evne til å jobbe i en til dels hektisk hverdag
 • Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Har tydelig etiske holdninger
 • Har evne til å ta ansvar og prioritere oppgaver

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • En spennende arbeidshverdag
 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Et inspirerende og bredt fagmiljø
 • Lønn etter tariff og kommunale avtaler, blant annet gis sykepleiere 6 års antesipert lønnsansiennitet
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 905 02 636.

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes [email protected]

Det må framvises politiattest før tiltredelse.

 

Søknadsfrist 12.06.2020

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

 

—————————————————————————————————————————-

Helsefagarbeider fast stilling 100 % fra 1.august 2020

 

LEDIG STILLING – HELSEFAGARBEIDER

 

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det arbeides i turnus og det må påregnes arbeid hver 3. helg.

Helsefagarbeider fast stilling 100 % fra 1.august 2020

Arbeidsoppgaver

 • Yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand i aktiviteter i og utenfor hjemmet
 • Helhetlig oppfølging av beboere
 • Sekundærkontaktansvar
 • Ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, også opplæring av andre ansatte i prosedyrer
 • Veiledning av kollegaer
 • Miljøarbeid og miljøterapeutiske tiltak

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider (hjelpepleier)
 • Videreutdanning i hverdagsrehabilitering og demens er ønskelig, men ikke et krav
 • Beherske de vanligste IKT-verktøy og ha god kunnskap om dokumentasjon
 • Erfaring fra lignende helse- og omsorgstjenester er en fordel, men ikke et absolutt krav
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Førerkort

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker søkere som
 • Har interesse for tjenesteområdet og gjerne har noe erfaring,
 • Ønsker å jobbe i tverrfaglig team
 • Er dyktig på observasjoner av helsetilstand
 • Har evne til å jobbe selvstendig og samtidig evne til samarbeid
 • Er løsningsorientert og fleksibel
 • Har evne til å jobbe i en til dels hektisk hverdag
 • Ivaretar og bidrar til å utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Har tydelig etiske holdninger
 • Har evne til å ta ansvar og prioritere oppgaver

Vi tilbyr

 • Opplæring
 • En spennende arbeidshverdag
 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • Et inspirerende og bredt fagmiljø
 • Lønn etter tariff og kommunale avtaler, helsefagarbeidere gis 4 års antesipert lønnsansiennitet
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges, og aktuelle kandidater blir intervjuet.

Spørsmål om stillingene kan rettes til sykepleiesjef Sandra Kvernø 90502636.

Søknader med bekreftede attester, vitnemål og CV sendes [email protected]

Det må framvises politiattest før tiltredelse.

 

Søknadsfrist 12.06.2020

 

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap 1 § 2.3.

Del stillingen

Selskap

Leka kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

 • Leka

Søknadsfrist

Juni 12, 2020