Sykepleier, teamkoordinator 100% fast (søknadsfrist 06.02)

 

 

Sykepleier, teamkoordinator 100% fast

 

Malmø hjemtjeneste, Lindesnes kommune

Enhet for hjemmebaserte tjenester består av 9 avdelinger. Enheten bistår hjemmeboende i Lindesnes kommune som har behov for helsetjenester i hjemmet. Brukerne bor i hele kommunen, enten i sitt private hjem eller i kommunal bolig som er særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Vårt mål er å sikre at innbyggere i kommunen lever gode liv i egne hjem, og at de er aktive i egne liv lengst mulig. Vi har fokus på brukermedvirkning og individuelt tilpassede tjenester som gir trygghet, verdighet og økt opplevelse av hverdagsmestring.
Avdeling Malmø er en del av hjemmebaserte tjenester i nye Lindesnes kommune med ca. 60 ansatte og ledes av avdelingsleder Cecilie B. Ro. Halse hjemtjeneste har ansvaret for å gi helsehjelp og praktisk bistand til beboere i 20 boliger særskilt tilrettelagt for heldøgns helse- og omsorgstjenester på Orelunden. I tillegg gir avdelingen helsetjenester og praktisk bistand til hjemmeboende. Det kan bli ledig andre stillings størrelser i prosessen.

Arbeidsoppgaver

Fokus på god ressursutnyttelse innenfor tildelt økonomisk ramme.
Bruke virksomhetsplanen aktivt i hverdagen.
Være kjent med innhold i tjenestebeskrivelsene.
Være lojal til beslutninger som er fattet.
Ha et tett samarbeid med avdelingsleder.
Være er en god rollemodell både i holdninger og utøvelse av arbeidet.
Veilede medarbeidere i det daglige arbeidet i samarbeid med avdelingsleder.
Ta initiativ til faglig utvikling.
Planlegge og lede fagmøter, gruppemøter, eller lignende, hvor bruker, rutiner og godt samarbeid er i fokus.
Legge til rette for et helhetlig tjenestetilbud i samarbeid med samarbeidspartnere og deltar på samarbeidsmøter.
Være stedfortreder for avdelingsleder ved behov.
Sørge for at brukers tjenester iverksettes og utføres i henhold til vedtak, tiltaksplaner og sjekklister.
Sørge for at brukerne får tildelt primær-/sekundærkontakt/sykepleiefaglig ansvarlig, der det er aktuelt.
Ansvar for at fortløpende revurderinger av den enkelte brukers tjenester gjennomføres på en god måte av riktig fagperson.
Sørger for at arbeidslister/dags/ukeplan blir laget og oppdatert.
Være oppdatert på aktuelle fagsystemer og er kjent med rutiner for support / brukerhjelp.
Utarbeide tvangsvedtak der det er nødvendig.
Leie inn vikarer etter avtale med avdelingsleder.
Ansvar for at prosedyre for mottak av medisiner blir fulgt.
Ansvar for at ansatte bruker prosedyreverktøy aktivt.
Bidra til opplæring av nyansatte i samarbeid med avdelingsleder.
Bidra til å organisere studenter, elever og arbeids/språkpraksisplasser i samarbeid med avdelingsleder.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier.
Førerkort for personbil (klasse B)
Svært gode norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig.
Gyldig arbeidstillatelse.
Erfaring fra arbeid i hjemmetjenesten er en fordel.
Ønskelig med kjennskap til journalsystemet Gerica.
Gyldig politiattest må fremvises før tiltredelse.

Personlige egenskaper
Du må:

 • Ha godt humør, være positiv og selvstendig
 • Like å arbeide i et hektisk miljø og trives med varierte utfordringer
 • Like teamarbeid og løse oppgaver på tvers av faggruppene
 • Være fleksibel
 • Ha god evne til å prioritere og delegere arbeidsoppgaver
 • Være omsorgsfull og glad i mennesker
 • Ha generelt god helse og like å holde deg i form
 • Ha gode kommunikasjonsevner
 • Må være utviklingsorientert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø som er under utvikling i forbindelse med kommunesammenslåingen. Gode pensjonsordninger. Stillingen lønnes etter godskreven ansiennitet og 26 000kr over gjeldene tariff.

 

Søknadsfrist: 06.02.2020

 

Stillingstittel: Sykepleier, teamkoordinator 100% fast
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4178749439
Stillinger: 1
Startdato: 01.04.2020
Arbeidssted Søtren Jaabæks vei 60, 4515 Mandal

 

Kontaktinformasjon

Cecilie Blørstad Ro, Avdelingsleder
90678399

 

Har du lyst til å jobbe på Norges sydspiss? Lindesnes er landets sydligste kommune med om lag 23.000 innbyggere og 2000 ansatte. Kommunen er en av de største på Agder.

Mandal er kommunens by, og vi har de seneste årene hatt en formidabel by- og stedsutvikling, med et godt handelstilbud og et næringsliv i vekst. Det er en attraktiv kommune å bo i, med gode bo- og oppvekstmiljøer, og gode muligheter for jobb og utdanning. Kommunen har et rikt kulturliv, levende by og bygder, flotte naturområder fra hav til hei, og vi har et mangfoldig aktivitetstilbud for innbyggere i alle aldre.

Lindesnes er et godt sted å bo og leve. Bli med på laget vårt!

 

Del stillingen

Selskap

Lindesnes kommune

Kontaktinfo

 • Cecilie Blørstad Ro
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 906 78 399

Lokasjon

 • Lindesnes

Søknadsfrist

Februar 6, 2020