Sykepleiere demensavdelingen (søknadsfrist 27.04)

Roverudhjemmet

Sykepleiere – Demensavdelingen   

 

Vil du være med på Kongsvinger kommunes utvikling av helse og mestringstjenestene?

Målet er at innbyggerne skal kunne ivareta sin egen helse, få muligheten til å leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Ved hjelp av innovasjon, digitalisering og velferds teknologi vil kommunens medarbeidere involvere brukerne for å nå kommunens mål.

Roverud omsorgsenhet yter tjenester til pasienter ved Roverudhjemmet og hjemmebaserte tjenester, sone Brandval. Roverudhjemmet har 49 sykehjemsplasser fordelt på langtidsplasser til somatikk og demens, og korttidsplasser.

Det er ledig to faste stilling som sykepleier ved demensteam – en 100% stilling og en 80% stilling. Teamene består av sykepleiere og helsefagarbeidere. Du vil jobbe med kompetente og engasjerte kolleger. Stillingene har avdelingsleder som sin nærmeste leder.

Arbeidsoppgaver

Utøve direkte sykepleie i tråd med gjeldende krav til kvalitet
Kartlegging, igangsetting og gjennomføring av tiltak med fokus på brukermedvirkning
Samarbeid med øvrig personal og andre samarbeidspartnere
Veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kolleger

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier
Vernepleiere er velkommen til å søke
Sykepleierstudenter som er ferdig utdannet juni 2020 kan også søke
Relevant praksiserfaring som er ønskelig
Stor interesse for brukermedvirkning og ivareta pasientens ressurser
Generelt gode IKT-ferdigheter og vilje til å lære aktuelle fagsystemer

Personlige egenskaper

God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
Gode kommunikasjons – og samarbeidsevner
Omstillingsorientert
Tydelig og målrettet
Lyttende
Pålitelig
Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr

Faglig og godt arbeidsmiljø med fokus på demensomsorg
Varierte arbeidsoppgaver
God pensjon- og forsikringsordning
Lønn etter gjeldende kvalifikasjoner og avtaleverk
Spesielle arbeidsvilkår

Todelt turnusordning med 13 timers vakter lørdag og søndag og med spesielt tilrettelagt pauseordning.
Arbeid hver fjerde helg
Faglig veiledning etter behov

Annet

Politiattest må framlegges før tiltredelse
Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.
Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

 

Søknadsfrist: 27.04.2020

 

Arbeidsgiver: Kongsvinger kommune
Sted: Roverud
Stillingstittel: Sykepleiere – demensavdeling
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4219474752
Stillinger: 2
Startdato:01.06.2020
Arbeidssted John Ruuds veg 35, 2216 Roverud

 

Kontaktinformasjon

Sissel Sætherskar, Enhetsleder
971 04 458
[email protected]

Annicka Sørlie Utgaard, Avdelingsleder
476 96 255
[email protected]

 

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Kongsvinger kommune

Kategorier

demenssykepleier

Kontaktinfo

  • Annicka Sørlie Utgaard,
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: [email protected]
  • Mobil/Tlf: 476 96 255

Lokasjon

  • Kongsvinger

Søknadsfrist

April 27, 2020