Sykepleiere (søknadsfrist 01.06)

Nannestad sykehjem 1. etg. øst, Nannestad kommune

Sykepleier

 

En av våre dyktige sykepleiere går av med pensjon og en annen dyktig sykepleier skal flytte nærmere familie og venner i annen kant av landet, så nå er vi på utkikk etter to nye gode sykepleierkollegaer. Stillingene som blir ledige er en natt-stilling på 50% og en dag/kveldsstilling på 85%. Begge stillingene er med arbeid hver 3. helg. Endelig stillingsstørrelse er ikke endelig, da det er mulig å supplere med dag eller kveldsvakter på nattstillingen for at den totalt stillingsstørrelsen kan bli høyere.

Sykehjemmet vårt har totalt 70 plasser fordelt på 4 enheter: 1 kortidsavdeling og 3 langtidsavdeling (inkl skjermet avdeling). Stillingene som er ledig er på langtidsavdeling. Sykehjemmet er endel av virksomhet “Helse”. Sykehjemmet ble Livsgledesertifisert i regi av Stiftelsen “Livsglede for eldre” i juni 2019 og vi har derfor stort fokus på å se den enkelte beboer og deres ressurser. Vi jobber for å bli resertifisert i juni 2020. Vi kan tilby et sterkt fagmiljø innen palliasjon med en aktiv arbeidsgruppe, samt at vi har deltatt i læringsnettverket “tidlig innsats” i regi av Utviklingssenteret i Akershus og har implementert ProACT våren 2019.

Alle søkere bes søke elektronisk.

Arbeidsoppgaver

  • Helhetlig pleie, omsorg og behandling av beboerne
  • Veiledning av elever, lærlinger og studenter
  • Være medansvarlig for et godt arbeidsmiljø
  • Samarbeid med andre yrkesgrupper

Kvalifikasjoner

  • Sykepleierutdanning med norsk autorisasjon som sykepleier.
  • Gode språkkunnskaper i norsk, minimum bestått norskprøve B2 muntlig/skriftlig
  • Gode datakunnskaper.
  • Gode samarbeidsevner
  • Gjerne erfaring fra lignende arbeid, men ikke et krav.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som liker å jobbe med eldre mennesker og som trives med utfordringer! Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Tilsettingen skjer etter gjeldende lover, tariffavtaler og reglementer – 6 måneders prøvetid, gode pensjonsordninger.Attester og vitnemål vedlegges søknaden. Søknadspapirer vil ikke bli returnert. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova §25

 

Søknadsfrist: 01.06.2020

 

Arbeidsgiver: Nannestad kommune
Sted: Nannestad
Stillingstittel: sykepleier
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 85
Webcruiter-ID: 4223492694
Stillinger: 2
Arbeidssted Mikkel Revs vei 2, 2030 Nannestad

 

Kontaktinformasjon

Cathrine Stenbrenden, Enhetsleder
66 10 52 12

 

Nannestad, Romerikes beste bostedskommune

Nannestad kommune ved Gardermoen, har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Kommunen har nå over 13 000 innbyggere, med Nannestad og Maura som de største tettstedene. Fire barneskoler, ungdomsskole, videregående skole, to idrettshaller, mange aktive lag og foreninger og nærhet til skog og mark gjør Nannestad til en god oppvekstkommune. Les mer her

 

 

 

Del stillingen

Selskap

Nannestad kommune

Kontaktinfo

Ingen kontakt lagt til

Lokasjon

  • Nannestad

Søknadsfrist

Juni 1, 2020