Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Fagleder regnskap / økonomi, 100% fast stilling (Søknadsfrist 15.08.2024)
Engerdal kommune
Engerdal kommune12 Jul 2024
Barnevern - konsulent 100 % og 60 % fast stilling (søknadsfrist 11.08.2024)
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune12 Jul 2024
Prosjektleiar - bulyst gjennom attraktive bustader (søknadsfrist 04.08.2024)
Fjord kommune
Fjord kommune12 Jul 2024
Rektor, Valldal skule (søknadsfrist 04.08.2024)
Fjord kommune
Fjord kommune12 Jul 2024
Meløy kommune - Rektor, Ørnes skole (søknadsfrist 11.08.2024)
Meløy kommune
Meløy kommune11 Jul 2024
Sektorleder Plan, teknikk og miljø (Søknadsfrist: 04.08.2024)
Engerdal kommune
Engerdal kommune11 Jul 2024
*Fagansvarlig vei, vann og avløp *Fagansvarlig eiendomsforvaltning (forskjellige søknadsfrister)
Engerdal kommune
Engerdal kommune11 Jul 2024
Kongsberg vgs: *Lærer, bygg- og anleggsfag *Lærere i norsk, engelsk, historie, religion og rettslære (søknadsfrist 05.08.2024)
Buskerud fylkeskommune
Buskerud fylkeskommune11 Jul 2024
Bibliotekssjef (søknadsfrist 04.08.2024)
Lyngen kommune
Lyngen kommune10 Jul 2024
Ytre Helgeland Brann og Redning (YHBR) - Brannforebygger (søknadsfrist 08.08.2024)
Ytre Helgeland Brann og Redning
Ytre Helgeland Brann og Redning10 Jul 2024
Lærar i teknologi- og industrifag fast og vikariat - Sotra vidaregåande skule (forskjellige søknadsfrister)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune09 Jul 2024
*Tjenesteleder ved Senter for forebygging *4 vernepleiere ved TFF (søknadsfrist 11 og 12.08.2024)
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune09 Jul 2024
Furukollen Psykiatrisk Senter AS - Miljøarbeider og miljøterapeuter (søknadsfrist snarest)
Furukollen Psykiatriske Senter AS
Furukollen Psykiatriske Senter AS09 Jul 2024
Volda kyrkjelege fellesråd - Kateket / kyrkjelydspedagog 100% fast (søknadsfrist 23.08.2024)
Volda kyrkjelege fellesråd
Volda kyrkjelege fellesråd09 Jul 2024
Hadsel kommune - Helsesykepleier (søknadsfrist 04.08.2024)
Hadsel kommune
Hadsel kommune09 Jul 2024
Sørfold kommune - Områdeleder oppvekst og kultur (Søknadsfrist løpende)
Sørfold kommune
Sørfold kommune08 Jul 2024
Lier kirkelige fellesråd - Menighetspedagog 100% vikariat (søknadsfrist 12.08.2024)
Lier kirkelige fellesråd
Lier kirkelige fellesråd08 Jul 2024
60% vikariat som lærar ved Vikebygd skule (søknadsfrist 21.07.2024)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune08 Jul 2024
Gulen kommune - Sjukepleiarar / vernepleiarar og helsefagarbeidarar (Søknadsfrist 06.08.2024)
Gulen kommune
Gulen kommune08 Jul 2024
Logoped 100% vikariat (Søknadsfrist 31.07.2024)
Vindafjord kommune
Vindafjord kommune05 Jul 2024
Logoped 100% vikariat (Søknadsfrist 04.08.2024)
Vindafjord kommune
Vindafjord kommune05 Jul 2024
Karriere Innlandet Hadeland: Karriereveileder og koordinator for rådgivernettverket i regionen (søknadsfrist 06.08.2024)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune04 Jul 2024
Ansatt i FACT-team (søknadsfrist 11.08.2024)
Nes kommune
Nes kommune04 Jul 2024
Kontaktperson og Tiltaksarbeider i familie og ressursteam (Søknadsfrist 05.08.2024)
Nes kommune
Nes kommune04 Jul 2024
Helsesykepleierer, sykepleier, vernepleiere m.m. (forskjellige søknadsfrister)
Dyrøy kommune
Dyrøy kommune04 Jul 2024
Gjerdrum kommune - Virksomhetsleder pleie og omsorg (Søknadsfrist 29.07.2024)
Gjerdrum kommune
Gjerdrum kommune04 Jul 2024
Kinsarvik skule: *100% stilling som miljøterapeut *100% stilling som spesialpedagog (Søknadsfrist 01.08.2024)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune03 Jul 2024
Hjemmtjenesten avd. 1: Sykepleier / spesialsykepleier 100% fast og sykepleier / spesialsykepleier natt (søknadsfrist 11.08.2024)
Nes kommune
Nes kommune03 Jul 2024
Konsulent boligkontoret 100% fast (Søknadsfrist 11.08.2024)
Grimstad kommune
Grimstad kommune03 Jul 2024
Valle og Hylestad sokneråd - Kantor / organist / kyrkjemusiker (Søknadsfrist 04.08.2024)
Valle og Hylestad sokneråd
Valle og Hylestad sokneråd03 Jul 2024
Undervisningsinspektør, Røråstoppen skole og Sfo (søknadsfrist 11.08.2024)
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune03 Jul 2024
Saksbehandlar / konsulent - Politisk sekreteriat / kommunikasjon / HR - 100 % fast stilling (søknadsfrist 29.07.2024)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres03 Jul 2024
Rabben barnehage: *Pedagogisk leiar *Barne- og ungdomsarbeidar (søknadsfrist 16.07.2024)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune02 Jul 2024
Kvinnherad kommune - Fastlege, Halsnøy Helsesenter (søknadsfrist 19.08.2024)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune02 Jul 2024
Årstad vidaregående skule: *Undervisnings - stilling i matematikk *Vernepleier / ergoterapeut (forskjellige søknadsfrister)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune02 Jul 2024
Nordkapp videregående skole: Avdelingsleder studiespesialisering, Heltid (søknadsfrist 18.07.2024)
Troms og Finnmark fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune01 Jul 2024
Avdelingsleder Renhold og vaskeri (søknadsfrist 05.08.2024)
Nes kommune
Nes kommune01 Jul 2024
Vågen skule: Lærar 100% fast - 1.-7.klasse (Søknadsfrist 04.08.2024)
Vindafjord kommune
Vindafjord kommune01 Jul 2024
Lærar i teknologi- og industrifag - Sotra vidaregåande skule (Søknadsfrist 16.07.2024)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune01 Jul 2024
Sogn Jord- og Hagebruksskule: Pedagog, tilrettelagd naturbruk (søknadsfrist 21.07.2024)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune01 Jul 2024
Svalbard snøscooterutleie AS: *Daglig leder *Hjullasterfører / Snøscooter - mekaniker (søknadsfrist 07.08.2024)
Svalbard Adventures
Svalbard Adventures28 Jun 2024
Arkivkonsulent 100% fast (søknadsfrist 28.07.2024)
Hadsel kommune
Hadsel kommune27 Jun 2024
Samnanger kommune - Kommunalsjef samfunnsutvikling (søknadsfrist 10.08.2024)
Samnanger kommune
Samnanger kommune26 Jun 2024
Hop videregående skole - Assisterende rektor Hop vgs - Blå Kors divisjon opplæring (søknadsfrist 18.08.2024)
Hop Videregående Skole
Hop Videregående Skole26 Jun 2024
Undervisnings - stilling - Faglærar teknologi- og industrifag (Søknadsfrist 14.07.2024)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune24 Jun 2024
Åsane vgs: *Faglærer TIF *Faglærer elektrofag (forskjellige søknadsfrister)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune21 Jun 2024
Risør kommune - Sykepleiere ved Tyriveien ressurssenter og Sandnes ressurssenter (forskjellige søknadsfrister)
Risør kommune
Risør kommune21 Jun 2024
Kompetanse, Fag- og yrkesopplæring - Rådgiver (søknadsfrist 13.08.2024)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune20 Jun 2024
Sjukepleiar 100 % fast stilling ved korttid og heimesjukepleia (Søknadsfrist 04.08.2024)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres20 Jun 2024
Fagarbeidere barnehage (Søknadsfrist 31.07.2024)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres20 Jun 2024
Kateket / menighetspedagog / menighetsarbeider i Tanum menighet - vikariat 6 måneder (Søknadsfrist 16.07.2024)
Larvik Kirkelige Fellesråd
Larvik Kirkelige Fellesråd20 Jun 2024
Driftsoperatør 100 % fast stilling ved Gjøvik vannverk (søknadsfrist 11.08.2024)
Gjøvik kommune
Gjøvik kommune19 Jun 2024
PPT og OT i nedre Hallingdal IKS - Pedagogisk-psykologisk rådgiver, Fast, heltid 100% (søknadsfrist 19.08.2024)
Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal
Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal19 Jun 2024
Kombinert stilling kommuneoverlege og kommunale legeoppgaver (Søknadsfrist 15.08.2024)
Nome kommune
Nome kommune17 Jun 2024
100% stilling som arealplanlegger - Forvaltning Åndalsnes (søknadsfrist 08.08.2024)
Rauma kommune
Rauma kommune17 Jun 2024
Kristiansand kirkelige fellesråd - Daglig leder i Oddernes menighet (søknadsfrist 08.04.2024)
Kristiansand kirkelige fellesråd
Kristiansand kirkelige fellesråd30 May 2024
Fusa vgs: Lærar naturbruk / akvakultur vikariat (søknadsfrist 17.12.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune08 Jan 2024
Fusa vgs: Lærar naturbruk / akvakultur vikariat (søknadsfrist 17.12.2024))
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune01 Dec 2023