Søkeresultat

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Rektor, Frydenlund skole (Søknadsfrist 18.12.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune28 Nov 2023
Rektor, Elverum ungdomsskole (Søknadsfrist 18.12.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune28 Nov 2023
Østre Agder Brannvesen - 100 % stilling som underbrannmester / utrykningsleder ved Risør stasjon (Søknadsfrist 17.12.2023)
Arendal kommune
Arendal kommune27 Nov 2023
Lærer fast og vikariat, Batnfjord skule (søknadsfrist 05.12.2023)
Gjemnes kommune
Gjemnes kommune24 Nov 2023
Seksjon psykisk helse og rus - oppsøkende team: Miljøterapeut100% fast stilling , fra 01.02.2024 (søknadsfrist 03.12.2023)
Rana kommune
Rana kommune22 Nov 2023
Nord-Hålogaland bispedømme - Prestestillinger (forskjellige søknadsfrister)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme22 Nov 2023
Byggesaksbehandler (Søknadsfrist 30.11.2023)
Tvedestrand kommune
Tvedestrand kommune21 Nov 2023
Institusjonskokk Storsteigen videregående skole Alvdal (søknadsfrist 12.12.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune21 Nov 2023
Undervisningsstilling 100% fast - Virksomhet grunnskole og voksenopplæring Kvinesdal ungdomsskole (Søknadsfrist 10.12.2023)
Kvinesdal kommune
Kvinesdal kommune20 Nov 2023
Tjenester for funksjonshemma: Vernepleiar / sjukepleier / miljøterapeut (søknadsfrist løpende)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune20 Nov 2023
Psykolog / psykologspesialist 100% fast - Barn og familie - Husnes tenestesenter (søknadsfrist 01.01.2024)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune20 Nov 2023
Kyrkjeverje i Fyresdal sokn (Søknadsfrist 15.01.2024)
Fyresdal sokn
Fyresdal sokn16 Nov 2023
Avdelingsleder Helse og omsorg i 100% stilling Heltid (søknadsfrist 03.12.2023)
Båtsfjord kommune
Båtsfjord kommune14 Nov 2023
Renholder i Kristiansund kirkelige fellesråd (søknadsfrist 10.12.2023)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd13 Nov 2023
*Kyrkjelydspedagog Hareid kyrkjekontor, 70-100 % fast stilling *Kontormearbeidar 50% (Søknadsfrist 03.12.2023)
Hareid sokn
Hareid sokn09 Nov 2023
Kirkeverge / daglig leder i Røst kirkelige fellesråd (søknadsfrist 30.11.2023)
Røst kirkelige fellesråd
Røst kirkelige fellesråd09 Nov 2023
Diakon (søknadsfrist 03.12.2023)
Rauma kirkelige fellesråd
Rauma kirkelige fellesråd23 Oct 2023
Brannforebygger lærling 100% fast (søknadsfrist 01.12.2023)
Kinn kommune
Kinn kommune20 Oct 2023
Diakon / Menighetspedagog (søknadsfrist 03.12.2023)
Rauma kirkelige fellesråd
Rauma kirkelige fellesråd19 Oct 2023